Recht van overpad

Mijn buurman beweert een recht van overpad over mijn grond te hebben verkregen door verjaring. Is dat mogelijk?

Tegenwoordig kan een recht van overpad na 20 jaar verjaren. Als uw buurman meer dan 20 jaar ongestoord regelmatig gebruik heeft gemaakt van het overpad dat uw eigendom is, dan kan er sprake zijn van bevrijdende verjaring. De buurman moet wel het zogenaamde bezit van het recht hebben gehad. Dat wil zeggen dat hij zich duidelijk als rechthebbende op een recht van overpad heeft gedragen en dat dat uit de omstandigheden blijkt. Er is bijvoorbeeld geen bezit wanneer de grond wordt betreden op basis van een huur- of gebruiksovereenkomst. Als de termijn van 20 jaar nog niet voorbij is, kan de eigenaar van de grond de lopende verjaring stuiten bijvoorbeeld via de verzending van een aangetekende brief waarin geëist wordt het gebruik te beëindigen. Als er vervolgens een geschil ontstaat over de uitoefening van het recht omdat de buurman vol blijft houden gerechtigd te zijn tot het overpad zal de eigenaar van de grond tegen de gebruiker moeten gaan procederen en wel binnen 6 maanden.

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle