Optieovereenkomst Vermilion

Gaswinner Vermilion wil een optie op onze grond tot het aangaan van een huurovereenkomst op basis van de met LTO Nederland overeengekomen Algemene Voorwaarden betreffende het huren van Terreinen (AVT 2011). Hoe kijkt u aan tegen die overeenkomst?

Het gaat om een optieovereenkomst voor onbepaalde tijd die door de grondeigenaar niet opgezegd kan worden. De optievergoeding is interessant en de eventuele huurprijs – indien de huurovereenkomst daadwerkelijk wordt gevestigd – eveneens.
Niettemin zijn er wel een paar aandachtspunten:
1.
De optie kan ook voor een deel van de gronden waarop de optieovereenkomst betrekking heeft worden ingeroepen. De eventuele huurovereenkomst kan daarom veel minder interessant zijn dan in de optieovereenkomst wordt voorgespiegeld. De efficiencyschade met betrekking tot de resterende gronden kan ook groter zijn dan in de optieovereenkomst voorzien en vastgesteld.
2.
De in de optieovereenkomst benoemde efficiencyschadeposten zijn niet altijd gesteld per hectare per jaar, terwijl ze wel als zodanig bedoeld lijken te zijn.
3.
Men conformeert zich op voorhand aan de AVT 2011, terwijl deze voorwaarden in de toekomst mogelijk aanpassingen behoeven.

Marten van Eerten

GVK Advocaten Zwolle