Pachtland aangewezen voor noodwaterbergingsgebied

Vraag:
Mijn pachtland is aangewezen voor noodwaterbergingsgebied. De grond krijgt een niet agrarische bestemming. Kan ik dit met succes aanvechten bij de rechter?

Antwoord:
Een gemeentebestuur is in principe vrij om grond aan te wijzen als noodwaterberging met een niet agrarische bestemming. In een recente uitspraak heeft de Raad van State wel aangegeven dat hier grenzen aan zijn. In die zaak stond het vast dat zonder de gepachte gronden in het plangebied geen rendabele bedrijfsvoering meer mogelijk was en er geen zicht bestond op een oplossing voor het resterende deel van het bedrijf. In die situatie, aldus de Raad van State, had de gemeenteraad meer rekening moeten houden met de belangen van de pachter en dit bestemmingsplan niet mogen vaststellen. De pachter kon op de hem resterende gebouwen en percelen geen rendabele bedrijfsvoering uitoefenen. Een verkoop van het resterende deel van het bedrijf was ook niet aan de orde.

Deze uitspraak leert ons dat het in bijzondere gevallen dus wel degelijk mogelijk is om een bestemmingswijziging tegen te houden indien vast staat dat de belangen van een grondeigenaar of grondgebruiker ernstig geschaad worden door de bestemmingswijziging.

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle