Pacht wordt huur

Vraag:
Ik ben loonwerker en pacht daarnaast al sedert 1973 circa 3 hectare weiland waarop ik een gering aantal zoogkoeien houd. Met de invoering van de nieuwe pachtwet per 1 september 2007 moet een pachter de door hem gepachte gronden bedrijfsmatig gebruiken voor agrarische doeleinden.

Mijn verpachter heeft de pachtovereenkomst opgezegd omdat ik de grond niet meer als pachter, t.w. niet bedrijfsmatig voor agrarische doeleinden, gebruik. Ik vind dat niet eerlijk omdat mijn gebruik van de grond sedert 1973 niet ingrijpend is gewijzigd. Wat is mijn rechtspositie?

Antwoord:
Het klopt dat met de invoering van de huidige pachtwet per 1 september 2007 (als onderdeel van het Burgerlijk Wetboek) er zwaardere eisen worden gesteld aan het bedrijfsmatig gebruik van de gronden door de pachter. In uw situatie is het aannemelijk dat uw rechtsverhouding met de grondeigenaar voor 1 september 2007 nog gold als pacht, maar onder het huidig recht niet meer.

Uw verpachter zal u weliswaar geen wanprestatie kunnen verwijten wanneer uw gebruik sedert 1973 (nagenoeg) ongewijzigd is gebleven. De wetswijziging per 1 september 2007 heeft echter wel tot gevolg dat uw rechtsverhouding met de grondeigenaar is veranderd. Er zal niet langer sprake zijn van pacht, maar van huur. Aangezien een huurder van onbebouwde grond een zeer beperkte rechtsbescherming heeft moet u er rekening mee houden dat de grondeigenaar binnen afzienbare termijn rechtsgeldig de met u bestaande overeenkomst zal kunnen beëindigen.

Marten van Eerten
GVK Advocaten Zwolle