Is mijn afspraak met de buurman dat hij geen bezwaar of beroep zal instellen juridisch houdbaar

Het komt regelmatig voor dat 2 partijen afspreken dat geen
bezwaar/beroep mag worden ingesteld, bijvoorbeeld i.v.m. een
bedrijfsuitbreiding, op straffe van een boete of een dwangsom. Zo’n clausule is
toegestaan, mits het niet te algemeen geformuleerd is en zich niet uitstrekt
tot alle rechtsopvolgers. De afspraak dat uw buurman nooit meer bezwaar/beroep
mag instellen, gaat te ver en zal nietig zijn, terwijl de afspraak dat de
buurman geen bezwaar/beroep zal instellen i.v.m. de bouw van een nieuwe
jongveestal, waarschijnlijk wel standhoudt.

Let
wel: het gaat hier om een onderlinge afspraak. Deze afspraak werkt niet
tegenover de gemeente en/of de bestuursrechter. Dient de buurman toch
bezwaar/beroep in, dan is zo’n bezwaar/beroep (mits tijdig ingediend) in
beginsel ontvankelijk. U kunt dan alleen civielrechtelijk actie ondernemen,
omdat de buurman zich niet houdt aan de afspraak en betaling van (indien
overeengekomen) dwangsommen/contractuele boete vorderen.