Beeindiging fiscaal partnerschap bij scheiding


Huwelijk/ geregistreerd partnerschap

Als u uit elkaar gaat moet u rekening houden met de fiscale veranderingen.

Als u getrouwd bent of een fiscaal partnerschap met elkaar bent aangegaan, dan bent u automatisch ook fiscaal partner van elkaar (tenzij u duurzaam gescheiden van elkaar leeft).

Als u uit elkaar gaat, dan eindigt het fiscaal partnerschap ook op enig moment. Het fiscaal partnerschap eindigt als aan twee voorwaarden is voldaan:

1. Het verzoekschrift tot echtscheiding of het verzoekschrift om uw geregistreerd partnerschap te ontbinden is bij de rechtbank ingediend; 

2. U staat niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente.

Pas als aan beide voorwaarden is voldaan, bent u niet langer elkaars fiscaal partner. Dit kan dus ook halverwege het jaar zijn.

In geval van echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap, kunt u er samen voor kiezen om het hele jaar nog fiscaal partner te zijn. Dit geldt dus alleen voor het jaar waarin u bent gescheiden.

Soms kan het voordelig zijn om zo lang mogelijk fiscaal partner te zijn. Zo mag u bijvoorbeeld uw gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten gunstig verdelen. Anderzijds kan het ook juist voordeliger zijn om niet langer fiscaal partner te zijn. Zo kan het voorkomen dat u pas toeslagen of kindgebondenbudget krijgt als u niet langer fiscaal partner bent. Ook de drempelbedragen voor bepaalde aftrekposten hangen af van het inkomen van u en uw partner samen zolang u fiscaal partner bent.

Als er tussen u en uw ex-partner een echtscheidingsconvenant wordt gesloten, staat daar in veel gevallen ook een fiscale regeling in. Daarin staat opgenomen of u er wel of niet voor kiest om nog het hele jaar van de scheiding fiscaal partner te zijn, op welke wijze u de aangifte inkomstenbelasting zult doen (samen of apart of met behulp van een belastingadviseur) en wat er moet gebeuren met de aanslag of teruggave die u nog zult ontvangen over de periode dat u nog fiscaal partner was.
Als u geen aangifte samen meer wilt doen, dan doet u ieder apart de aangifte inkomstenbelasting, ook over de periode dat u nog wél fiscale partners was. Deze aangiften dienen wel in overeenstemming met elkaar te zijn.


Samenwonen

Ook als u samenwoont met een partner zonder dat u bent getrouwd, bent u soms elkaars fiscaal partner. Niet iedere huisgenoot waarmee u op hetzelfde adres woont, is ook uw fiscaal partner. U bent fiscaal partner als u bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebt afgesloten. Ook als u samenwoont en samen een minderjarig kind hebt gekregen, bent u elkaars fiscaal partner. Verder bent u bijvoorbeeld elkaars fiscaal partner als u gezamenlijk eigenaar bent van de woning of het appartement, waarin u samenwoont.

U kunt de voorwaarden voor het fiscaal partnerschap bij samenwoners vinden op de website van de Belastingdienst.

Bent u elkaars fiscaal partner en heeft u besloten uit elkaar te gaan, dan bent u geen fiscaal partner meer als u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente. Ook voor ex-samenwoners geldt dat u in het jaar dat u uit elkaar bent gegaan er nog voor kunt kiezen om dat hele jaar fiscale partners te zijn.

Bron: www.belastingdienst.nl