Tijdelijke verhuur woonruimte, kan dat?

Op 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking getreden.
Deze wettelijke regeling biedt de mogelijkheid om zelfstandige woonruimte tijdelijk te verhuren. De huurperiode is maximaal twee jaar. De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen duur. Opzegging is dus niet nodig, maar wel moet de verhuurder maximaal drie maanden en minimaal één maand voor de einddatum aan de huurder schriftelijk kenbaar te maken dat de huurovereenkomst eindigt.
Blijft deze schriftelijke kennisgeving uit dan eindigt de huurovereenkomst niet door het verstrijken van de bepaalde tijd, maar wordt deze voor onbepaalde tijd verlengd.

De huurder heeft dus geen recht op huurbescherming, maar de overeenkomst eindigt simpelweg door het verstrijken van de overeengekomen duur en indien tijdig het einde van de overeenkomst is aangezegd.

De verhuurder kan een dergelijke tijdelijke huurovereenkomst tussentijds niet beëindigen.
De huurder kan de overeenkomst voor bepaalde tijd wel tussentijds opzeggen.

Er kan maar één overeenkomst worden gesloten. Het is dus niet mogelijk twee tijdelijke overeenkomsten voor de duur van één jaar te sluiten.

Dezelfde regeling geldt voor onzelfstandige woonruimte. De maximum duur is dan echter vijf jaar.

De Wet Doorstroming Huurmarkt kent meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur.
Daarnaast is ook tijdelijke verhuur mogelijk op basis van de Leegstandswet. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verhuur van een te koop staande woning.
Tijdelijke verhuur uit hoofde van de Leegstandswet vindt plaats op basis van een door de gemeente af te geven vergunning.

De nieuwe regels opgenomen in de Wet Doorstroming Huurmarkt gelden alleen voor huurovereenkomsten die na 1 juli 2016 worden gesloten.

Vragen?

U kunt voor meer informatie, vragen of advies contact opnemen met onze advocaten huurrecht.

Jaap Degenaar 030-2316631
Marten van Eerten 088-8886650