Werkende jongmeerderjarige kinderen: wat betekent dit voor de alimentatieverplichting?

De wet bepaalt dat ouders bij moeten dragen in de kosten van het levensonderhoud en de studie van hun kinderen, zolang die kinderen nog geen 21 jaar zijn. Om te bepalen hoe hoog deze bijdrage moet zijn, wordt gekeken naar de behoefte van de jongmeerderjarige en de draagkracht van de ouder(s).

Behoefte van de jongmeerderjarige

De behoefte van de jongmeerderjarige is het bedrag dat de jongmeerderjarige redelijkerwijs nodig heeft om zijn lasten te kunnen betalen. Bij deze lasten valt te denken aan studiekosten en de kosten van levensonderhoud. Ouders zijn verplicht bij te dragen in de behoefte van het kind, voor zover dat van de ouders gevergd kan worden. Dit laatste heeft betrekking op de draagkracht van de ouder(s).

Vaststelling kinderalimentatie bij werkende jongvolwassenen

Het komt steeds vaker voor dat kinderen met een leeftijd tussen de 18 en 21 jaar, die recht hebben op alimentatie, een baan vinden waarmee ze een redelijk inkomen verdienen. Dan rijst de vraag wat dit inkomen met de behoefte van het kind doet. Heeft het kind nog wel een bijdrage van de ouders nodig?
Als het kind een baan heeft waarmee hij een redelijk inkomen verdient, kan hier rekening mee worden gehouden bij de vaststelling van de hoogte van de alimentatieverplichting. Hij kan dan immers zelf ook in een gedeelte van zijn eigen behoefte voorzien.
De behoefte aan een bijdrage van zijn of haar ouders wordt dan minder. Het moet dan wel gaan om een substantieel inkomen: een bijbaantje van het kind zorgt niet zonder meer voor een lagere alimentatie.

De jongmeerderjarige kan meer verdienen dan hij nu doet, wordt hier rekening mee gehouden?

Het bedrag dat iemand zou kunnen verdienen als hij of zij meer zou werken, maar dit niet doet, wordt ook wel de onbenutte verdiencapaciteit genoemd. Bij de berekening van de hoogte van partneralimentatie wordt met deze verdiencapaciteit rekening gehouden. Dit is echter niet het geval bij de berekening van de hoogte van de alimentatie van jongmeerderjarigen. Van jongmeerderjarigen kan niet verwacht worden dat zij hun verdiencapaciteit volledig benutten door fulltime te werken.

Vragen?

U kunt voor meer informatie, vragen of advies contact opnemen met onze familierechtadvocaten.

mr Tessa Luijten, mr Joske Kaljee of mr Maud Winthagen 030 – 688 68 68
mr Marjan Tijseling of mr Myrthe Haas 030 – 231 66 31