De gemeente wil mijn agrarische bestemming afnemen. Wat nu?

Als u wilt dat uw agrarische bestemming in stand blijft, zult u een zienswijze moeten indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Daarna kunt u in beroep bij de Raad van State. De Raad kijkt naar de goede ruimtelijke ordening. Als u rundvee aanhoudt en agrarische producten opslaat en mais teelt, dan zal de gemeenteraad moeten uitleggen waarom de agrarische bestemming eraf moet. De gemeenteraad kan niet volstaan met alleen te stellen dat er geen milieuvergunning is. In principe mag legaal gebruik worden voortgezet tenzij dat niet past in een goede ruimtelijke ordening en het belang voor de nieuwe bestemming, wonen, zwaarder weegt. Het is goed om te weten of die woonbestemming dan ook echt wordt gerealiseerd. De gemeenteraad zal dit moeten uitleggen. Zeker als u van plan bent door te gaan met agrarische activiteiten. Verder zal de gemeenteraad moeten uitleggen waarom een woonbestemming leidt tot een goede ruimtelijke ordening. Daarbij kan gekeken worden naar locaties in uw omgeving. Een woonbestemming op uw locatie terwijl op 45 meter afstand een varkenshouderij is gevestigd, is doorgaans geen goede ruimtelijke ordening.

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle