Verjaring last onder dwangsommen

Vraag:
Vorig jaar heb ik een last onder dwangsom gekregen van de gemeente. De bedragen die ik moest betalen heb ik nooit betaald. Is dat mogelijk verjaard?

Antwoord:
De bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom verjaart na één jaar na de dag waarop de dwangsom is verbeurd. Heeft het gemeentebestuur gedurende dit jaar niets gedaan dan is het inderdaad verjaard. Maar de kans is aanwezig dat het gemeentebestuur een schriftelijke aanmaning heeft gestuurd of mogelijk zelfs een dwangbevel om over te gaan tot betaling. Als dat binnen de periode van één jaar is gebeurd begint de verjaringstermijn van één jaar opnieuw te lopen. Daarnaast is het mogelijk dat u bezwaar of beroep hebt gemaakt tegen de last onder dwangsom of tegen de invordering. Het kan zijn dat er dan schriftelijk uitstel van betaling wordt verleend hangende deze procedure. In dat geval wordt de verjaringstermijn dan verlengd voor de duur van het uitstel.

Denk dus niet te snel dat u deze dwangsommen niet meer hoeft te betalen.

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle