Uw rechten als koper

Hebt u iets gekocht dat niet voldoet? Een verkoper dient in beginsel datgene te leveren wat is afgesproken tussen partijen.

Of de verkoper dat heeft gedaan, moet u beoordelen aan de hand van de aard van de zaak en de mededelingen die hij over de zaak heeft gedaan (mondeling, schriftelijk, in een offerte of bijvoorbeeld in een folder).

De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet hoefde te betwijfelen. Van een melkrobot mag u bijvoorbeeld verwachten dat hij deugdelijk koeien melkt, zonder dat daarbij continue ondersteuning van de melkveehouder is vereist.

Blijkt het gekochte niet te voldoen aan wat is afgesproken (er is sprake van non-conformiteit) en wenst u herstel, vervanging van de zaak of zelfs ongedaanmaking van de koop? Dan zijn er twee dingen van belang.

In de eerste plaats moet u binnen ‘bekwame termijn’ na het ontdekken van het niet-functioneren bij de verkoper erover klagen dat de zaak niet doet wat het volgens de overeenkomst moet doen. Over het algemeen wordt een protest binnen twee tot drie maanden tijdig (bekwame termijn) geacht. Bij langer wachten loopt u de kans dat u uw rechten verspeelt. Het is van groot belang dat u dit schriftelijk (per brief, sms, e-mail of zelfs WhatsApp) doet. Telefonisch klagen kan ook, maar zorg dan dat u dit vervolgens schriftelijk bevestigt.

Ten tweede: wacht niet te lang met het inwinnen van juridisch advies. Op grond van de wet moet de koper namelijk in beginsel binnen twee jaar na de eerste klacht actie ondernemen. Zorg daarnaast dat u bewijs verzamelt (foto’s, filmpjes, deskundigenrapporten enz.) van dat wat het gekochte niet doet wat het moet doen.

Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met:

Annemijn Dijkstra
GVK Advocaten Zwolle
Tel.: 088 – 888 66 50
E-mail: adijkstra@gvk-advocaten.nl