Mondeling of schriftelijk reclameren?

Reclamering bij de leverancier over een gebrekkig product gebeurt in de agrarische sector nog te veel via de telefoon. Aan telefonische klachten komt in juridische zin geen of nauwelijks betekenis toe. De algemene voorwaarden die op een leverantie van toepassing zijn verklaard door een leverancier verlangen dat u binnen een bepaalde tijd na het ontdekken van een mankement schriftelijk reageert. Volgens het burgerlijk wetboek kan een leverancier pas in gebreke raken nadat hij door u “schriftelijk” in gebreke is gesteld en “aangemaand” om binnen een door u gestelde “redelijke termijn” alsnog behoorlijk na te komen. Pas nadat de leverancier die termijn ongebruikt heeft laten lopen is de leverancier in juridische zin in gebreke en heeft u het recht om een derde te laten repareren en de kosten daarvan (en overige gevolgschade) te verhalen op de leverancier. De wet gaat er dus van uit dat een leverancier van een gebrekkig product altijd gedurende enige tijd een herkansing moet krijgen. Als de leverancier die herkansing niet benut, of wel benut maar desondanks het gebrek niet binnen de gestelde termijn deugdelijk verhelpt, heeft u de handen vrij om een ander te laten repareren. Kortom: zonder schriftelijke ingebrekestelling en verzuim is geen verhaal van schade mogelijk.

Kees van Schaik
GVK Advocaten Zwolle