Mogen er in hoger beroep nieuwe gronden worden aangevoerd?

Tegen een omgevingsvergunning (milieu) kan in beroep worden gekomen, maar ook in hoger beroep. Er wordt eerst beroep ingediend bij de rechtbank en als de uitspraak niet bevalt, kan in hoger beroep worden gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Volgens een uitspraak van deze Afdeling van september 2014 heeft het geen zin om in hoger beroep nieuwe gronden aan te voeren. Heeft een appellant bij de rechtbank niet aan de orde gesteld dat er bijvoorbeeld een milieueffectrapport had moeten worden opgesteld of dat er een toename zou zijn van fijnstof of een toename van het verkeer van en naar de inrichting, dan kan een dergelijke appellant dat niet in hoger beroep alsnog doen. Volgens de Afdeling staat de beslissing van de rechtbank centraal in hoger beroep. Aspecten die niet aan de rechtbank zijn voorgelegd, kunnen dus niet in hoger beroep worden voorgelegd aan de Afdeling.

Deze uitspraak is van belang voor vergunninghouders die in hoger beroep willen dat hun vergunning in stand blijft. Wordt u als ondernemer in hoger beroep geconfronteerd met nieuwe beroepsgronden, dan is het belangrijk om dit aan de hoger beroepsrechter voor te leggen. Volgens de rechtspraak kunnen deze nieuwe gronden dan buiten beschouwing blijven zodat zij geen reden zijn om u uw vergunning te ontnemen.

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle