Mag ik een lopende bouwaanvraag wijzigen zonder een nieuwe aanvraag te doen?

Soms is het handig om een lopende bouwaanvraag te wijzigen zonder een nieuwe procedure te hoeven starten. Denk aan tijdwinst, kostenbesparing, minder leges en geen nieuwe bezwaren van bijvoorbeeld omwonenden. Maar een bestaande aanvraag aanpassen die in procedure is of al is vergund mag alleen als er sprake is van een wijziging van ondergeschikte aard. Het College van B & W moet dus goed motiveren waarom zij een wijziging ondergeschikt vindt. Een voorbeeld: is er sprake van ondergeschiktheid in geval van het opschuiven van een aangevraagde schuur met 20 meter binnen het bouwblok terwijl aard, omvang en afmetingen van het gebouw hetzelfde blijven? Het is maar zeer de vraag of een dergelijke verschuiving als ondergeschikt kan worden aangemerkt. Immers, de situering is duidelijk anders. Als de rechter in een beroepsprocedure de wijziging niet ondergeschikt vindt dan kan een eventueel verleende vergunning worden vernietigd en moet u opnieuw beginnen. De hiervoor genoemde voordelen zijn dan weg. Dan is er juist geen sprake van tijdwinst en kostenbesparing.

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle