Aansprakelijkheid voor spuitschade

Vraag:
Wat moet ik doen wanneer ik vermoed dat door een verkeerd uitgevoerde bespuiting door mijn loonwerker mijn gewas is beschadigd?

Antwoord:
Voor de bewijsbaarheid van het verband tussen ‘bespuiting’ en ‘gewasschade’ is snel handelen erg belangrijk. De teler zal namelijk het bewijs moeten leveren dat door de verkeerd uitgevoerde bespuiting door zijn loonwerker het gewas is beschadigd. Voor zover de gewasschade mogelijk onder de dekking valt van een eigen gewasschadeverzekering, dient de eigen verzekeraar natuurlijk direct te worden ingeschakeld. Deze zal dan een schade-expert langs sturen. Voor zover het gaat om een grote schade is daarnaast de inschakeling van een eigen expert door de teler geen overbodige luxe. De teler dient in elk geval nooit te wachten totdat de aansprakelijkheidsverzekeraar van de loonwerker een expert langs stuurt. Dat betreft immers de verzekeraar van de tegenpartij waaraan een teler zijn lot dus nooit zal moeten verbinden.

De schade-expert dient zo mogelijk een monster te nemen van het gebruikte spuitmiddel (bij voorkeur een restant uit de gebruikte spuittank). Zodoende kan later worden onderzocht of het gebruikte spuitmiddel misschien was verontreinigd; bijvoorbeeld met restanten van andere, eerder gebruikte, spuitmiddelen. Daarnaast dient een monster te worden genomen van het gewas. Een latere laboratorium-analyse van het gewas kan dan wellicht de voorgevallen schade verklaren alsmede het verband onderbouwen met een (kort) voordien verkeerd uitgevoerde bespuiting.

Mocht de (verzekeraar van de) loonwerker niet kunnen worden overtuigd van de onjuist uitgevoerde bespuiting en van de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid tot vergoeding van spuitschade, dan maakt de beschikbaarheid van een goed onderbouwd expertiserapport in een gerechtelijke procedure vaak het verschil tussen winnen of verliezen.

Marten van Eerten
GVK Advocaten Zwolle