Vanaf 1 januari 2023 gezamenlijk gezag door erkenning

Per 1 januari 2023 ontstaat er ook bij ouders zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap van rechtswege gezamenlijk ouderlijk gezag als de minderjarige wordt erkend.


Let op: dit geldt alleen voor minderjarigen die worden erkend op of na 1 januari 2023. Voor alle erkenningen voor 1 januari 2023 geldt dat nog wel apart een verzoek tot aantekening van het gezamenlijk ouderlijk gezag in het gezagsregister moet worden ingediend. Dit geldt ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren maar vóór 1 januari 2023 is erkend.


Hebt u vragen over erkenning of (gezamenlijk) gezag? Neem dan contact op met één van onze specialisten.