Wat als ik onterfd ben?

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met erfrecht. Belangrijk is in dat geval te weten waar u aan toe bent. Als de overledene geen testament heeft opgesteld geldt de wettelijke regeling.

Het is mogelijk om personen die op grond van de wet erfgenaam zouden zijn via een testament te onterven. Als een kind van de overledene onterfd wordt, dan geldt een bijzondere regeling.

Kinderen

Kinderen kunnen bij onterving namelijk aanspraak maken op de zogenaamde “legitieme portie”. Een kind kan hoe dan ook aanspraak maken op een gedeelte van het vermogen van de overledene, ondanks schenkingen door de overledene of het testament van de overledene. Kinderen worden door een beroep te doen op de legitieme portie geen erfgenaam. Zij worden legitimaris genoemd.

Hoeveel?

De legitieme portie bedraagt de helft van het gewone erfdeel dat het kind zou verkrijgen als hij/zij niet onterfd was. De legitieme portie wordt berekend over de waarde van de nalatenschap en wordt verminderd met bepaalde schulden en schenkingen.

Kleinkinderen

Indien een onterfd kind al is overleden, heeft het kleinkind (of hebben de kleinkinderen) aanspraak op de legitieme portie.

Geld

De legitieme portie bestaat uit geld, het is niet mogelijk om spullen te krijgen in plaats van geld.

Vragen?

Heeft u vragen over het erfrecht of de afwikkeling van een nalatenschap? Neem dan contact op met een van onze erfrechtspecialisten.
Mr Tessa Luijten tel. 030- 688 68 68
Mr Myrthe Haas tel. 030- 231 66 31
Mr Marten van Eerten 088 – 888 66 50 88