Gezag en vakantieperikelen

Gezag
Als advocaat krijgen wij vaak vragen over een vakantie naar het buitenland met een minderjarige. Het beslissen over een vakantie valt binnen het uitoefenen van het ouderlijk gezag.

Op grond van het Nederlandse recht hebben echtparen automatisch gezamenlijk gezag. In beginsel behouden gescheiden ouders het gezamenlijk gezag na een echtscheiding. Ouders die niet gehuwd zijn hebben niet automatisch gezamenlijk gezag. Wanneer ouders gezamenlijk gezag wensen kan dit eenvoudig geregeld worden door middel van het gezamenlijk invullen van een formulier, nadat het kind is erkend. Als ouders het niet eens kunnen worden over het gezamenlijk gezag, kan de ouder die gezag wenst een verzoekschrift indienen bij de bevoegde rechtbank via een advocaat.

Documenten
Als een kind naar het buitenland op vakantie gaat met één ouder, dient deze ouder over het volgende te beschikken:

 • Verklaring toestemming van de andere ouder voor vakantie, met kopie paspoort;
 • Uittreksel gezagsregister;
 • Recent uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie;
 • Geboorteakten van het kind/de kinderen;
 • Rechterlijke beslissingen (voor zover van toepassing);
 • Ouderschapsplan (voor zover van toepassing);
 • kopie retourticket;
 • akte van overlijden (bij een overleden ouder).
 • Douane
  U dient er rekening mee te houden dat een land specifieke eisen kan stellen. Voor meer en actuele informatie kunt u de betreffende ambassade contacteren.

  Geschillen
  Wanneer ouders met gezamenlijk gezag het niet eens worden over een geplande vakantie, hebben beide ouders de mogelijkheid een verzoekschrift in te dienen bij de bevoegde rechtbank. Het verzoekschrift kan alleen worden ingediend door een advocaat.

  Formulier
  Reist u met een kind naar het buitenland? Dan moet u kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de ouder met gezag. Reist u zonder deze toestemming, dan kan dat worden aangemerkt als onttrekking aan het ouderlijk gezag en internationale kinderontvoering.

  U kunt door middel van een ingevuld en getekend formulier aantonen dat personen die het gezag over uw kind hebben u hiervoor toestemming hebben gegeven. Het formulier is niet verplicht maar zorgt wel voor een snellere grenscontrole. Hieronder treft u het PDF aan van het benodigde formulier.

  Vragen?
  Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over ouderlijk gezag of een voorgenomen vakantie.

  U kunt voor meer informatie, vragen of advies contact opnemen met onze familierechtadvocaten.

  mr Marjan Tijseling of mr Myrthe Haas 030 – 231 66 31
  mr Tessa Luijten, mr Joske Kaljee of mr Maud Winthagen 030 – 688 68 68