Gewijzigde berekenmethode is reden voor wijziging kinderalimentatie

De berekenmethode voor kinderalimentatie staat niet in de wet. De wijze van berekening staat beschreven in de aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatienormen (het zogenoemde Tremarapport). Dit is een rapport dat door een selecte groep familierechters is opgesteld. Rechters passen in beginsel de berekenmethode uit deze rapportage toe bij de vaststelling van kinderalimentatie. Ook advocaten hanteren bij onderhandelingen over kinderalimentatie en in gerechtelijke procedures deze berekenmethode vaak. 

Rekenmethode tot 9 oktober 2015

Tot 9 oktober 2015 werd bij de berekening van kinderalimentatie het ontvangen kindgebonden budget (met de alleenstaande ouderkop) in mindering gebracht op de behoefte van de kinderen. Ouders moesten vervolgens naar rato van hun draagkracht bijdragen in deze behoefte. Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat de berekenmethode van de kinderalimentatie in de Tremarapportage op dit punt moest worden herzien. Volgens de Hoge  Raad werd het kindgebonden budget (met de alleenstaande ouderkop) dat de alimentatiegerechtigde ontvangt, door rechters op een onjuiste manier in de berekening van kinderalimentatie verwerkt. Het kindgebonden budget (met de alleenstaande ouderkop) moest van de Hoge Raad niet in mindering strekken op de behoefte van de kinderen. Het kindgebonden budget moest worden meegenomen bij de berekening van de draagkracht van degene die deze toeslag ontvangt. Deze uitspraak heeft ervoor gezorgd dat de berekenmethode voor kinderalimentatie in het Tremarapport vanaf dat moment werd aangepast. 

Dit betekent dat de kinderalimentatie die vóór 9 oktober 2015 is vastgesteld of overeengekomen vaak te laag is. Eerder werd door rechters en advocaten aangenomen dat de gewijzigde berekenmethode van de Hoge Raad onvoldoende reden was voor de alimentatieplichtige om de kinderalimentatie te laten herberekenen of zelfs een wijzigingsprocedure te starten. 

Uitspraak Hoge Raad 21 december 2018

Op 21 december 2018 heeft de Hoge Raad in een nieuwe uitspraak over deze kwestie geoordeeld dat de gewijzigde berekenmethode wél een reden is om de vastgestelde of overeengekomen kinderalimentatie te herzien. De Hoge Raad heeft bepaald dat een rechterlijke uitspraak waarbij is uitgegaan van de oude berekenmethode, kan worden gewijzigd, omdat de kinderalimentatie bij aanvang niet aan de wettelijke maatstaven heeft voldaan. Tevens kan een overeenkomst die is gebaseerd op deze oude berekenmethode, worden gewijzigd omdat die overeenkomst is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven. 

Herberekening kinderalimentatie 

Als u op dit moment kinderalimentatie van uw ex-partner ontvangt en u tevens kindgebonden b  udget van de Belastingdienst ontvangt, is het raadzaam om het volgende na te gaan. Is de door u de te ontvangen kinderalimentatie tussen 1 januari 2013 en 9 oktober 2015 door de rechter vastgesteld? Of bent u samen met uw ex-partner in de hiervoor genoemde periode op basis van het Tremarapport een bedrag aan kinderalimentatie overeengekomen? Dan is het misschien interessant voor u om een herberekening te laten maken van de maandelijkse bijdrage voor de verzorging en opvoeding van uw kind of kinderen. Het is goed mogelijk dat de door u te ontvangen kinderalimentatie op een hoger bedrag uitkomt, dan eerder berekend. U ontvangt mogelijk dan dus te weinig kinderalimentatie van uw ex-partner.

Wilt u meer informatie over de berekenmethode van kinderalimentatie of voor het maken van een afspraak voor een herberekening? Neem dan contact op met een van onze familierechtspecialisten.