Leverancier melkrobot moet boer tonnen schade betalen

Bron: Boerderij.nl

Het Hof Arnhem-Leeuwarden stelt een melkrobotleverancier aansprakelijk voor zowel de directe als indirecte schade na het plaatsen van een melkrobot bij een melkveehouder. De melkveehouder schat dat het om enkele tonnen aan schadevergoeding kan gaan.

Het is een langlopende zaak. Emiel Stam uit Spijk (Gld.) plaatste in 2013 een melkrobot in zijn nieuwe stal, geleverd door een mechanisatiebedrijf in het oosten van Nederland. In maart 2014 kreeg Stam problemen met de uiergezondheid en na het omleggen van de route naar de robot, kregen koeien ook klauwproblemen. Als gevolg van al het gedoe heeft Stam 49 koeien (eerder) af moeten voeren. De oorzaken van de problemen bij de koppel lagen in de melkrobot en de stalinrichting eromheen, zag Stam. De melkveehouder constateerde vervuilde sensoren die zorgden voor mastitis en niet goed afgezaagde bouten in de vloer waar de dieren tegenaan stoten.

Hoger beroep

Stam is dus al bijna 7 jaar bezig om de schade vergoed te krijgen. In 2018 stelde de rechtbank in Arnhem de dealer van de melkrobot al aansprakelijk voor de directe schade die de melkveehouder heeft geleden. Het schadebedrag in 2019 in het eindvonnis was ruim € 64.000. Toch ging de melkveehouder in hoger beroep. De rechter vond namelijk dat 25% van de schade voor eigen rekening van de boer was. Stam vertelt: “We hebben alles gedaan wat mogelijk was om de problemen in de koppel op te lossen, maar we hadden er zelf geen grip op. Onderdelen die niet stuk hoorden te gaan, waren dat wel. De leverancier wist dat, maar kwam geen nieuwe monteren. En omdat het een nieuwe robot is, mag je er zelf ook niet veel aan doen. Anders vervalt de garantie en maak je als koper nergens meer aanspraak op. Dat rekent de rechter de leverancier ook aan: er zijn fouten gemaakt en het heeft meerdere jaren geduurd voor die werden opgelost.”

Koopcontract melkrobot

De leverancier is niet voor indirecte schade aansprakelijk, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het koopcontract van de melkrobot. Het Hof vindt deze uitsluiting in dit geval niet terecht.

In de rechtszaal verwijt de melkveehouder de leverancier roekeloosheid en met opzet te hebben gehandeld rondom het onderhoud en oplossen van de problemen, en de rechters rekenen hen dat aan, zo staat te lezen in het vonnis. Het Hof vindt het schadelijk dat de leverancier niet volgens de voorschriften van de robotfabrikant handelde of meer onderzoek naar de oorzaak van de gezondheidsproblemen van de koeien deed.

Het Hof oordeelt dus dat de leverancier óók aansprakelijk is voor alle indirecte schade. Volgens advocaat Marten van Eerten is dat voor het eerst in een zaak tegen een leverancier van een melkrobot.

Bepaling schadebedrag

De volgende stap in het proces voor Stam is dat in een nieuwe procedure het schadebedrag bepaald moet worden. Tegen de uitspraak van het Hof is geen hoger beroep meer mogelijk. Zelf schat hij het op ‘meerdere tonnen’. Zijn advocaat denkt dat het wel eens richting € 1 miljoen kan lopen. “Per dier moet bepaald worden hoeveel geleden schade terug te voeren is op de melkrobot. Dan gaat het over kosten voor de veearts, maar ook de verminderde melkproductie en daarmee gederfde inkomen”, legt Van Eerten uit.

De melkrobot werkt inmiddels weer naar behoren en ook in de stal is de rust wedergekeerd. “Dat vind ik toch wel het belangrijkste, dat we nu weer gewoon kunnen boeren,” vindt Stam.