Ik ben een pachter van een compleet bedrijf, inclusief gebouwen. Kan de verpachter aanspraak maken op fosfaatrechten?

Staatssecretaris Van Dam heeft zich over deze vraag nog niet uitgelaten. Er is ook nog geen wetsontwerp. Waarschijnlijk wordt dit in de wet niet geregeld en laat het kabinet het antwoord op deze vraag aan de rechter over. Hoe het oordeel van de rechter zal zijn valt nu nog niet te zeggen. Voor het belang van de pachter pleit dat de fosfaatrechten niet grondgebonden zijn, het gaat om de dieraantallen op 2 juli 2015. Aan de andere kant heeft de rechter in het verleden verpachters wel in het gelijk gesteld bij de varkensrechten. Deze moesten bij het eind van de pacht aan de verpachter worden opgeleverd als zij met het gepachte samenhingen. De pachter kreeg dan de helft van de waarde van de rechten. Zodra het stelsel van fosfaatrechten in werking is, zal er rechtspraak over moeten komen. Als de Staatsecretaris nalaat een standpunt in te nemen, moet de rechter de knoop doorhakken.

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle