Scheiden en Corona

Het zijn bijzondere tijden. De overheid raadt aan om zoveel mogelijk thuis te werken en sommige beroepen mogen nog niet worden uitgeoefend. Juist in deze periode kunnen spanningen tussen ouders (en kinderen) hoog oplopen, nu zij vaker en langer samen zijn dan gebruikelijk. Zeker als huwelijken of relaties al onder druk stonden en er twijfels bestonden bij partners over voortzetting van de relatie, kan deze periode de doorslag geven om te concluderen dat het huwelijk of de relatie tot een einde is gekomen. De politie ziet ook de gevolgen van de coronamaatregelen. Het aantal meldingen van huiselijk geweld neemt helaas toe. 

Kun je wel scheiden tijdens de coronacrisis? 

Ook scheiden in coronatijd is mogelijk. Ons kantoor is geopend en via Zoom en videobellen kan een bespreking over de voorgenomen scheiding worden ingepland. 

Ook de rechtbanken zijn geopend. Dit betekent dat verzoekschriften tot scheiding gewoon kunnen worden ingediend. Dit betekent dat het schriftelijke gedeelte van de procedure kan worden doorlopen in coronatijd. Gemeenschappelijke verzoekschriften worden vaak binnen een redelijke korte termijn schriftelijk afgedaan. De scheiding op tegenspraak duurt momenteel langer dan gebruikelijk omdat er in die zaken een zitting moet worden gepland. Soms wordt een zitting via Skype gehouden en soms wordt een fysieke zitting gepland.    . 

Voorafgaand aan het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding wordt er vaak geprobeerd om in onderling overleg afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. Dit kan met tussenkomst van advocaten of door het inschakelen van een mediator. Overleg of bemiddeling in coronatijd is iets lastiger vanwege de coronamaatregelen. Fysieke afspraken op ons kantoor worden op dit moment zoveel mogelijk beperkt. Wel kunnen ook bemiddelingen via Zoom of videobellen plaatsvinden. Wanneer dit niet lukt dan zijn fysieke besprekingen ook mogelijk. 

In sommige gevallen is het nodig om een voorlopige voorziening aan de rechtbank te vragen. Dit kan zowel voorafgaand als tijdens de echtscheidingsprocedure worden gedaan. Het gaat dan om een voorlopige beslissingen die gelden zolang de bodemprocedure duurt. Er kan bijvoorbeeld om voorlopige alimentatie of om een voorlopige omgangsregeling voor de kinderen worden gevraagd. Als de situatie thuis voor ex-partners onhoudbaar is, dan is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen over het voorlopige alleengebruik woning en de inboedel. Let wel, de rechtbank maakt in dat geval een belangenafweging. Dit bekent dat ook rekening wordt gehouden met het belang van de andere partner om tijdens de coronacrisis niet dakloos te worden. Sommige rechtbanken behandelen voorlopige voorzieningen via een Skype zittingen en soms vindt de behandeling in de rechtbank plaats. 

Samenlevers

Ex-partners die niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, kunnen geen voorlopige voorzieningen vragen. Toch krijgen ex-partners vaak te maken met juridische gevolgen van de beëindiging van een relatie en zij lopen vaak tegen dezelfde problemen aan. Zij hebben ook vaak kinderen en een gezamenlijk woning. Het komt dan ook regelmatig voor dat ook deze ex-partners juridische bijstand van een advocaat of mediator nodig hebben. Voor die ex-partners is in spoedsituaties een procedure in kort geding een optie, wanneer gezamenlijk overleg niet tot een oplossing leidt. 

Ons kantoor is in deze coronacrisis open. Wel werken wij iets anders dan u van ons gewend bent. Wij zijn telefonisch en per e-mail gewoon bereikbaar. Besprekingen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats via Zoom. Dit geldt ook voor intakegesprekken en ons inloopspreekuur. Dus neem vooral contact op als u vragen heeft naar aanleiding van de verbreking van uw huwelijk of relatie met één van onze familierechtspecialisten. 

Bel naar Utrecht op nummer 030 – 231 66 31 of naar IJsselstein op nummer 030 – 688 68 68.