Coronabeleid

In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus en de landelijke adviezen van het RIVM informeren wij u hoe GVK-advocaten hiermee omgaat.

Tijdens kantoortijden is ons kantoor gewoon telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 17.00 uur. De werkzaamheden van onze advocaten en mediators worden zoveel als mogelijk vanuit huis verricht worden. Om onnodige risico’s voor u en ons te vermijden, vinden de meeste besprekingen telefonisch plaats, of via beeldbellen (Teams, Zoom of Skype). 

Indien een bezoek aan kantoor echt noodzakelijk is, zijn er ruime spreekkamers beschikbaar waarin voldoende afstand kan worden gehouden.

De gerechtsgebouwen zijn weer open. Sommige zittingen vinden digitaal plaats via beeldbellen (Skype) of telefonisch, andere zittingen vinden wel fysiek plaats in de Gerechtsgebouwen. Ruim voor de zittingsdatum hoort u dan uw advocaat of het een digitale of fysieke zitting is. In het geval van gezondheidsklachten, kan een fysieke zitting nog worden omgezet in een digitale zitting.

Ons wekelijkse inloopspreekuur op de vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur komt te vervallen. Wel kunt u een (video)belafspraak maken om uw vraag vrijblijvend voor te leggen aan een van onze advocaten.

Mocht het RIVM extra maatregelen noodzakelijk achten dan zullen wij deze natuurlijk in acht nemen.

Gresnigt en Van Kippersluis