Corona beleid

In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus en de landelijke adviezen van het RIVM informeren wij u hoe GVK-advocaten hiermee omgaat.


Tijdens kantoortijden is ons kantoor gewoon telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 17.00 uur. . De werkzaamheden van onze advocaten en mediators zullen zoveel als mogelijk vanuit huis verricht worden. We houden, om risico’s voor u en ons op dit moment te vermijden, geen besprekingen op onze vestigingen. Indien een bezoek aan kantoor echt noodzakelijk is, zijn er ruime spreekkamers ter beschikking om voldoende afstand van elkaar te houden. Telefonisch overleg en contact via Skype of Microsoft Teams werken in de praktijk ook prima.


De rechtspraak heeft besloten dat de gerechtsgebouwen vanaf 17 maart tot in elk geval 6 april a..s. gesloten zijn. Dat betekent dat zittingen bij de rechterlijke instanties geen doorgang vinden, tenzij er een een dringende noodzaak is voor een zitting. In sommige zaken wordt geprobeerd met telehoren of video-conferencing te werken. Wanneer in uw zaak in de komende periode een zitting is gepland, zal uw advocaat daarover contact met u opnemen.


Ons wekelijkse inloopspreekuur op de vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur komt tot en met 10 april a.s. te vervallen. Wel kunnen wij u telefonisch informeren en indien nodig adviseren over de door u te nemen stappen.


Mocht het RIVM extra maatregelen noodzakelijk achten dan zullen wij deze natuurlijk in acht nemen.


Gresnigt en Van Kippersluis