Wat te doen bij problemen met een melkrobot

Na installatie van de melkrobot is het celgetal blijvend omhooggeschoten tot wel 400.000. De koeien kampen permanent met mastitisproblemen. Bovendien moeten tweemaal daags 20 procent van de koeien apart worden gemolken omdat het percentage goede aansluitingen van de robot slechts 80% beloopt in plaats van de beloofde 98%. Wat te doen? Een dergelijk probleem blijkt …

Wat te doen bij problemen met een melkrobot Lees verder »

Spuitzone houdt gemoederen bezig

Ondernemers in de plantaardige sector worden belemmerd in de mogelijkheden om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken bij de komst van nieuwe woonwijken in de directie omgeving van hun percelen. Recent zijn hierover enkele uitspraken gedaan door de Afdeling Bestuursrechtspraak. In een uitspraak van december 2008 ging het over bedrijfswoningen op een bedrijventerrein. GS vond de belemmeringen in …

Spuitzone houdt gemoederen bezig Lees verder »

Mijn verpachter is failliet. Wat nu?

Incidenteel gebeurt het dat een pachter van een regulier gepacht object geconfronteerd wordt met een verpachter die failliet gaat. Wat betekent dit faillissement voor de rechtspositie van de pachter? Kan hij gewoon blijven pachten, ervan uitgaande dat hij altijd de pachtpenningen op tijd heeft betaald en voor het overige er geen reden bestaat om de …

Mijn verpachter is failliet. Wat nu? Lees verder »

Raad van State stelt eisen aan milieuclubs

Op 1 oktober van dit jaar heeft de Raad van State uitspraak gedaan in beroepen, ingesteld door de Stichting Openbare Ruimte te Amsterdam. Deze stichting is vorig jaar in het leven geroepen en maakt op grote schaal bezwaar en beroep tegen diverse vergunningen, verleend aan veehouderijbedrijven bij de bestuursrechter. In een drietal zaken is aan …

Raad van State stelt eisen aan milieuclubs Lees verder »

Pachthof oordeelt over toeslagrechten

In de proefprocedure over de aanspraken van verpachters op toeslagrechten bij het einde van de pachtovereenkomst heeft het pleidooi bij het Gerechtshof te Arnhem plaatsgevonden. Eind november 2008 wordt het arrest van het Hof verwacht. Bij de behandeling bij het Hof is aan de orde geweest het standpunt dat de Europese Commissie in de discussie …

Pachthof oordeelt over toeslagrechten Lees verder »

Onteigening voor natuur

Onteigening van agrarische gronden ten behoeve van de aanleg van natuur is in Nederland niet gebruikelijk. Als nut en noodzaak van natuuraanleg in het algemeen belang wordt geacht biedt de onteigeningswet echter wel degelijk de mogelijkheid tot onteigening. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is (waarbij de agrarische bestemming is gewijzigd in bestemming voor natuur) en de …

Onteigening voor natuur Lees verder »

Invoering nieuw Pachtrecht roept problemen op

Per 1 september 2007 is de oude Pachtwet vervangen door regels over pacht in het Burgerlijk Wetboek. De wijzigingen in de regels zijn volgens de regering niet principieel. Niettemin zijn er wijzigingen aangebracht die wel gevolgen hebben voor de praktijk van de pacht. Eén belangrijk punt is dat onder de nieuwe regels de landbouw bedrijfsmatig …

Invoering nieuw Pachtrecht roept problemen op Lees verder »

Jacobskruiskruid en schadeverhaal

De verspreiding van Jacobskruiskruid vormt een toenemend probleem voor veehouders en met name paardenhouders. Eén plant produceert enkele honderdduizenden zaden per seizoen. De verspreiding van zaad door de wind strekt zich bij de aanwezigheid van een beperkt aantal planten gewoonlijk niet verder uit dan ca. 50 meter. Dat wordt anders bij massale velden Jacobskruiskruid waar …

Jacobskruiskruid en schadeverhaal Lees verder »

Niet-agrarische meerwaarden blijft gemoederen bezig houden

De verrekening van niet agrarische meerwaarde in het kader van de Lijst der Geldelijke Regelingen in de Landinrichtingsprocedure geeft regelmatig aanleiding tot geschillen. Wat is het probleem? Iemand brengt in het kader van de landinrichting grond in. De grond wordt aan een ander toebedeeld. Lopende de landinrichtingsprocedure krijgt de grond volgens de inbrenger een niet-agrarische …

Niet-agrarische meerwaarden blijft gemoederen bezig houden Lees verder »