Raad van State stelt eisen aan milieuclubs

Op 1 oktober van dit jaar heeft de Raad van State uitspraak gedaan in beroepen, ingesteld door de Stichting Openbare Ruimte te Amsterdam. Deze stichting is vorig jaar in het leven geroepen en maakt op grote schaal bezwaar en beroep tegen diverse vergunningen, verleend aan veehouderijbedrijven bij de bestuursrechter. In een drietal zaken is aan …

Raad van State stelt eisen aan milieuclubs Lees verder »

Pachthof oordeelt over toeslagrechten

In de proefprocedure over de aanspraken van verpachters op toeslagrechten bij het einde van de pachtovereenkomst heeft het pleidooi bij het Gerechtshof te Arnhem plaatsgevonden. Eind november 2008 wordt het arrest van het Hof verwacht. Bij de behandeling bij het Hof is aan de orde geweest het standpunt dat de Europese Commissie in de discussie …

Pachthof oordeelt over toeslagrechten Lees verder »

Onteigening voor natuur

Onteigening van agrarische gronden ten behoeve van de aanleg van natuur is in Nederland niet gebruikelijk. Als nut en noodzaak van natuuraanleg in het algemeen belang wordt geacht biedt de onteigeningswet echter wel degelijk de mogelijkheid tot onteigening. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is (waarbij de agrarische bestemming is gewijzigd in bestemming voor natuur) en de …

Onteigening voor natuur Lees verder »

Invoering nieuw Pachtrecht roept problemen op

Per 1 september 2007 is de oude Pachtwet vervangen door regels over pacht in het Burgerlijk Wetboek. De wijzigingen in de regels zijn volgens de regering niet principieel. Niettemin zijn er wijzigingen aangebracht die wel gevolgen hebben voor de praktijk van de pacht. Eén belangrijk punt is dat onder de nieuwe regels de landbouw bedrijfsmatig …

Invoering nieuw Pachtrecht roept problemen op Lees verder »

Jacobskruiskruid en schadeverhaal

De verspreiding van Jacobskruiskruid vormt een toenemend probleem voor veehouders en met name paardenhouders. Eén plant produceert enkele honderdduizenden zaden per seizoen. De verspreiding van zaad door de wind strekt zich bij de aanwezigheid van een beperkt aantal planten gewoonlijk niet verder uit dan ca. 50 meter. Dat wordt anders bij massale velden Jacobskruiskruid waar …

Jacobskruiskruid en schadeverhaal Lees verder »

Niet-agrarische meerwaarden blijft gemoederen bezig houden

De verrekening van niet agrarische meerwaarde in het kader van de Lijst der Geldelijke Regelingen in de Landinrichtingsprocedure geeft regelmatig aanleiding tot geschillen. Wat is het probleem? Iemand brengt in het kader van de landinrichting grond in. De grond wordt aan een ander toebedeeld. Lopende de landinrichtingsprocedure krijgt de grond volgens de inbrenger een niet-agrarische …

Niet-agrarische meerwaarden blijft gemoederen bezig houden Lees verder »

!-- Google Tag Manager (noscript) -->