Afwijking van de wet bij verevening van ouderdomspensioen bij scheiding

Bij echtscheiding valt ouderdomspensioen meestal onder de werking van de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding (hierna: de wet).  Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding Verevening van ouderdomspensioenen betekent dat het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd bij helfte wordt verdeeld. Als partijen op tijd hun scheiding doorgeven (binnen 2 jaar), dan wordt de verevening door de pensioenuitvoerder automatisch verwerkt …

Afwijking van de wet bij verevening van ouderdomspensioen bij scheiding Lees verder »

Eenhoofdig gezag en de mening van een kind

Het gerechtshof in Arnhem heeft recent het gezamenlijk ouderlijk gezag beëindigd omdat het kind aangaf hier zelf veel behoefte aan te hebben. De moeder van het kind heeft het eenhoofdig gezag over het kind gekregen. Tijdens de procedure bij het gerechtshof hadden de ouders tijdens de zitting laten weten dat zij een nieuw ouderschapstraject wilden …

Eenhoofdig gezag en de mening van een kind Lees verder »

Is de statutair directeur formeel benoemd?

Als tussen een statutair bestuurder van een B.V. en de vennootschap ook een arbeidsovereenkomst bestaat, dan is beëindiging van die arbeidsovereenkomst eenvoudiger dan in het geval er sprake is van een arbeidsovereenkomst met een ‘gewone’ werknemer. Wel is het dan beslissend of er daadwerkelijk sprake is van een statutair bestuurder. Een statutair bestuurder wordt volgens …

Is de statutair directeur formeel benoemd? Lees verder »

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: aanzeggen!

Een arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd wordt aangegaan eindigt door het verstrijken van de overeengekomen tijdsduur. De overeenkomst hoeft niet te worden opgezegd. Wel moet een werkgever uiterlijk een maand voor de einddatum aan de werknemer laten weten of hij de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd voortzet of dat hij geen voortzetting …

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: aanzeggen! Lees verder »

Provisioneel bewind en de internationale bevoegdheidsregels

Maud Winthagen schreef voor JIN een noot over het onderwerp internationaal provisioneel bewind. Rechtzaken over bewind komen veel voor. Internationale zaken over dit onderwerp zijn een stuk zeldzamer. De noot gaat in op benoeming van een provisioneel bewindvoerder in afwachting van ondercuratelestelling. In het bijzonder is er aandacht voor de vraag welke internationale bevoegdheidsregels er …

Provisioneel bewind en de internationale bevoegdheidsregels Lees verder »

Pachtbeëindiging wegens dringend eigen gebruik door een B.V.

Vraag:Kan een besloten vennootschap als verpachter pachtbeëindiging vorderen wegens dringend eigen gebruik door de zoon van de directeur/enig aandeelhouder? Antwoord:De wet bepaalt dat een verpachter een pachtovereenkomst kan opzeggen “indien hij aannemelijk maakt dat hij, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner, een bloed- of aanverwant in de eerste graad of een pleegkind het gepachte duurzaam in gebruik …

Pachtbeëindiging wegens dringend eigen gebruik door een B.V. Lees verder »

Ontslag vanwege een interview door een IC-verpleegkundige over het COVID-19 beleid

Werknemer is ruim 42 jaar als IC-verpleegkundige in dienst bij Stichting Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) als zijn arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.  Wat is er gebeurd? ETZ heeft een gedragscode die onder meer gaat over het gebruik van social media. In deze code is geregeld dat een werknemer van ETZ geen vertrouwelijke (patiënt en/of bedrijfsgevoelige) gegevens op social media mag delen. …

Ontslag vanwege een interview door een IC-verpleegkundige over het COVID-19 beleid Lees verder »

Concreet zicht op legalisatie in het bestuursrecht

Als een activiteit is ontplooid zonder toereikende vergunning of in strijd met andere regels, dan geldt het principe dat het bevoegd gezag zal moeten handhaven als daar om verzocht wordt door een belanghebbende. Denk daarbij met name aan het opleggen van een last onder dwangsom. Evenwel geldt de regel dat, als er concreet zicht op …

Concreet zicht op legalisatie in het bestuursrecht Lees verder »

Verouderd testament

‘Zo had de erflater het nooit bedoeld’ is een zin die in erfenisgeschillen (te) vaak wordt uitgesproken. Probleem is dat het de erflater dan niet meer kan worden gehoord. Verschillende keren heeft de rechter moeten oordelen over de casus waarbij in essentie de langstlevende echtgenote hertrouwt zonder acht te slaan op de zgn. spiegelbeeld-testamenten die …

Verouderd testament Lees verder »

Vervangende toestemming erkenning en misbruik van bevoegdheid

Als een kind buiten een huwelijk wordt geboren, heeft hij of zij niet automatisch een juridische vader. Hiervoor dient het kind eerst te worden erkend door de vader of dient het vaderschap gerechtelijk te worden vastgesteld. Voor de erkenning van een kind is toestemming van de moeder nodig. Als de moeder geen toestemming aan de …

Vervangende toestemming erkenning en misbruik van bevoegdheid Lees verder »