De verplichting tot medewerking aan de verkoop van de gezamenlijke woning in kort geding afdwingen?

Bij een juridisch geschil willen de meeste mensen graag op korte termijn een rechterlijk oordeel krijgen over hun kwestie. Een procedure in kort geding is dan een optie. Die procedure is snel, namelijk binnen enkele weken, doorlopen en kost dus minder tijd en geld. Maar niet alle geschillen kunnen in kort geding aan de rechter …

De verplichting tot medewerking aan de verkoop van de gezamenlijke woning in kort geding afdwingen? Lees meer »

Vanaf 1 januari 2023 gezamenlijk gezag door erkenning

Per 1 januari 2023 ontstaat er ook bij ouders zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap van rechtswege gezamenlijk ouderlijk gezag als de minderjarige wordt erkend. Let op: dit geldt alleen voor minderjarigen die worden erkend op of na 1 januari 2023. Voor alle erkenningen voor 1 januari 2023 geldt dat nog wel apart een verzoek tot …

Vanaf 1 januari 2023 gezamenlijk gezag door erkenning Lees meer »

Indexering 2023 bekend! 

Het Ministerie van Justitie heeft de indexering van de alimentatie per januari 2023 vastgesteld op 3,4%. Dit percentage is van toepassing op zowel kinderalimentatie als partneralimentatie en is zoals was te verwachten, veel hoger dan het percentage van de afgelopen jaren. De verhoging wordt berekend over het alimentatiebedrag dat op 31 december 2022 vaststaat. Het indexeringspercentage …

Indexering 2023 bekend!  Lees meer »

Tenuitvoerlegging ouderschapsplan met kinderrekening

Als ouders met minderjarige kinderen gaan scheiden of hun geregistreerd partnerschap ontbinden, dan moeten zij een ouderschapsplan sluiten. Onderdeel van dat plan is dat een  afspraak moet worden gemaakt over de verdeling en de betaling van de kosten van de kinderen. Sommige ouders spreken af dat zij gebruik maken van een kinderrekening, waarop zij beide  maandelijks een …

Tenuitvoerlegging ouderschapsplan met kinderrekening Lees meer »

Afwijking van de wet bij verevening van ouderdomspensioen bij scheiding

Bij echtscheiding valt ouderdomspensioen meestal onder de werking van de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding (hierna: de wet).  Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding Verevening van ouderdomspensioenen betekent dat het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd bij helfte wordt verdeeld. Als partijen op tijd hun scheiding doorgeven (binnen 2 jaar), dan wordt de verevening door de pensioenuitvoerder automatisch verwerkt …

Afwijking van de wet bij verevening van ouderdomspensioen bij scheiding Lees meer »

Eenhoofdig gezag en de mening van een kind

Het gerechtshof in Arnhem heeft recent het gezamenlijk ouderlijk gezag beëindigd omdat het kind aangaf hier zelf veel behoefte aan te hebben. De moeder van het kind heeft het eenhoofdig gezag over het kind gekregen. Tijdens de procedure bij het gerechtshof hadden de ouders tijdens de zitting laten weten dat zij een nieuw ouderschapstraject wilden …

Eenhoofdig gezag en de mening van een kind Lees meer »

Is de statutair directeur formeel benoemd?

Als tussen een statutair bestuurder van een B.V. en de vennootschap ook een arbeidsovereenkomst bestaat, dan is beëindiging van die arbeidsovereenkomst eenvoudiger dan in het geval er sprake is van een arbeidsovereenkomst met een ‘gewone’ werknemer. Wel is het dan beslissend of er daadwerkelijk sprake is van een statutair bestuurder. Een statutair bestuurder wordt volgens …

Is de statutair directeur formeel benoemd? Lees meer »

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: aanzeggen!

Een arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd wordt aangegaan eindigt door het verstrijken van de overeengekomen tijdsduur. De overeenkomst hoeft niet te worden opgezegd. Wel moet een werkgever uiterlijk een maand voor de einddatum aan de werknemer laten weten of hij de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd voortzet of dat hij geen voortzetting …

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: aanzeggen! Lees meer »

Provisioneel bewind en de internationale bevoegdheidsregels

Maud Winthagen schreef voor JIN een noot over het onderwerp internationaal provisioneel bewind. Rechtzaken over bewind komen veel voor. Internationale zaken over dit onderwerp zijn een stuk zeldzamer. De noot gaat in op benoeming van een provisioneel bewindvoerder in afwachting van ondercuratelestelling. In het bijzonder is er aandacht voor de vraag welke internationale bevoegdheidsregels er …

Provisioneel bewind en de internationale bevoegdheidsregels Lees meer »

Pachtbeëindiging wegens dringend eigen gebruik door een B.V.

Vraag:Kan een besloten vennootschap als verpachter pachtbeëindiging vorderen wegens dringend eigen gebruik door de zoon van de directeur/enig aandeelhouder? Antwoord:De wet bepaalt dat een verpachter een pachtovereenkomst kan opzeggen “indien hij aannemelijk maakt dat hij, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner, een bloed- of aanverwant in de eerste graad of een pleegkind het gepachte duurzaam in gebruik …

Pachtbeëindiging wegens dringend eigen gebruik door een B.V. Lees meer »