Waar op letten bij een nabetalingsregeling?

Bij transacties met een nabetalingsregeling tussen grondeigenaren en pachters is het belangrijk om dit goed te regelen via een kwalitatieve verbintenis of kettingbeding, vooral bij waardeverhogende projecten zoals woningbouw en bedrijventerreinen. Het is lastig om alle toekomstige ontwikkelingen te voorzien, dus wees zo concreet en duidelijk mogelijk.

Asbest bij verkoop woonboerderij

Over dit onderwerp zijn weer enkele rechterlijke uitspraken gedaan. In Overijssel speelde de volgende zaak. Ruim voor de verkoop van een woning vindt asbestonderzoek plaats. De geconstateerde asbest wordt gesaneerd. Bij de verkoop geven de verkopers aan dat de grond  voor zover bekend niet is vervuild en dat wel gesaneerd is. Na aankoop blijkt er toch …

Asbest bij verkoop woonboerderij Lees verder »

Slopen van een bouwwerk onevenredige maatregel?

Sinds het toeslagenschandaal is er in de rechtspraak veel aandacht voor het evenredigheidsbeginsel. Dat beginsel houdt in dat de effecten van een besluit dat de overheid neemt in redelijke verhouding moet staan tot het doel. Dit klinkt abstract. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft dat uitgewerkt. Een besluit moet geschikt zijn om het doel te bereiken, er …

Slopen van een bouwwerk onevenredige maatregel? Lees verder »

De reeds uitgegeven erfenis bij echtscheiding

Door erfrecht verkregen gelden vallen formeel meestal buiten enige huwelijksgemeenschap.  In de praktijk worden door erfenis verkregen gelden feitelijk vaak toegevoegd aan het gemeenschappelijke vermogen van de echtelieden; bijvoorbeeld doordat deze gelden op een en/of-rekening wordt gestort waarmee de echtelieden vele andere betalingen verrichten en ontvangen.  Uit de wet volgt dat bij de verdeling van een …

De reeds uitgegeven erfenis bij echtscheiding Lees verder »

Het rechtskarakter van stikstofrechten

In het tijdschrift voor Agrarisch Recht zijn het afgelopen jaar meerdere artikelen verschenen over de vraag of ‘stikstofrechten’ in civielrechtelijke zin als vermogensrechten kunnen worden aangemerkt.  Het antwoord op deze vraag is niet alleen voer voor juristen, maar is ook voor de rechtspraktijk relevant. Daarvan hangt bijvoorbeeld af of stikstofrechten aan de bank verpand kunnen …

Het rechtskarakter van stikstofrechten Lees verder »

Onteigenen voor natuur

Binnen de landbouw leeft de gedachte dat onteigenen voor natuur niet mag. Maar de wet staat het toe.  Er mag alleen een onroerende zaak worden onteigend. Dus niet een gebouw zonder de ondergrond en ook niet een natuurvergunning. Dat laatste is van belang gelet op het stikstofbeleid . Wil de overheid (Rijk, provincie of gemeente) …

Onteigenen voor natuur Lees verder »

De verplichting tot medewerking aan de verkoop van de gezamenlijke woning in kort geding afdwingen?

Bij een juridisch geschil willen de meeste mensen graag op korte termijn een rechterlijk oordeel krijgen over hun kwestie. Een procedure in kort geding is dan een optie. Die procedure is snel, namelijk binnen enkele weken, doorlopen en kost dus minder tijd en geld. Maar niet alle geschillen kunnen in kort geding aan de rechter …

De verplichting tot medewerking aan de verkoop van de gezamenlijke woning in kort geding afdwingen? Lees verder »

Vanaf 1 januari 2023 gezamenlijk gezag door erkenning

Per 1 januari 2023 ontstaat er ook bij ouders zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap van rechtswege gezamenlijk ouderlijk gezag als de minderjarige wordt erkend. Let op: dit geldt alleen voor minderjarigen die worden erkend op of na 1 januari 2023. Voor alle erkenningen voor 1 januari 2023 geldt dat nog wel apart een verzoek tot …

Vanaf 1 januari 2023 gezamenlijk gezag door erkenning Lees verder »

Indexering 2023 bekend! 

Het Ministerie van Justitie heeft de indexering van de alimentatie per januari 2023 vastgesteld op 3,4%. Dit percentage is van toepassing op zowel kinderalimentatie als partneralimentatie en is zoals was te verwachten, veel hoger dan het percentage van de afgelopen jaren. De verhoging wordt berekend over het alimentatiebedrag dat op 31 december 2022 vaststaat. Het indexeringspercentage …

Indexering 2023 bekend!  Lees verder »