Marjan Tijseling

Tijdelijke verhuur woonruimte, kan dat?

Op 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking getreden. Deze wettelijke regeling biedt de mogelijkheid om zelfstandige woonruimte tijdelijk te verhuren. De huurperiode is maximaal twee jaar. De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen duur. Opzegging is dus niet nodig, maar wel moet de verhuurder maximaal drie maanden en minimaal …

Tijdelijke verhuur woonruimte, kan dat? Lees verder »

Inwerkingtreding nieuwe privacywet vanaf 25 mei 2018

Vorig jaar heeft de Nederlandse privacy toezichthouder (De Autoriteit Persoonsgegevens) 635 onderzoeken gedaan naar datalekken bij bedrijven en overheden. Dit naar aanleiding van 10.000 gedane meldingen over datalekken bij de toezichthouder. De verwachting is dat dit aantal meldingen vanaf 25 mei 2018 zal toenemen als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treedt. De AVG …

Inwerkingtreding nieuwe privacywet vanaf 25 mei 2018 Lees verder »

Wel of geen planschade?

De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft op 7 februari 2018 een interessante uitspraak gedaan in een planschadeprocedure. De casus was de volgende: Een tuindersfamilie had onder het oude bestemmingsplan een agrarisch bouwblok van 1 hectare en daarnaast lag op het bedrijf de bestemming ‘agrarisch gebied’. Deze grond was deels eigendom en deels pacht. Onder het nieuwe bestemmingsplan …

Wel of geen planschade? Lees verder »

Rechercheonderzoek bij samenwonen, wie betaalt de kosten?

Recherchebureaus onderzoeken steeds vaker of iemand samenwoont. Dat gebeurt vaak in opdracht van degene die alimentatie betaalt voor zijn ex-partner. De verplichting om alimentatie te betalen vervalt namelijk als de ex-partner hertrouwt of gaat samenwonen met de nieuwe partner. Er gelden bij samenwonen wel extra eisen: er moet sprake zijn van een affectieve en duurzame …

Rechercheonderzoek bij samenwonen, wie betaalt de kosten? Lees verder »

Let op: vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Huwelijken gesloten vóór 1 januari 2018 Voor mensen die al getrouwd zijn of nog gaan trouwen vóór 1 januari 2018, zonder het maken van huwelijkse voorwaarden bij de notaris, ontstaat er een algehele gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat alle bezittingen en schulden van de echtgenoten, of deze nu voorafgaand of tijdens het huwelijk …

Let op: vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen Lees verder »

Oplopende huizenprijzen, beter af met het kopen op een veiling?

De koopprijs en de bijkomende kosten van een woning worden meestal gefinancierd door middel van een geldlening. De financier krijgt dan een hypotheekrecht op de aan te kopen woning. Indien de kredietnemer (de hypotheekgever) zijn financiële verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van geldlening niet nakomt dan heeft de kredietgever (hypotheekhouder) het recht om de …

Oplopende huizenprijzen, beter af met het kopen op een veiling? Lees verder »

Gratis spreekuur in Utrecht en IJsselstein

Op onze vestigingen in Utrecht en IJsselstein houden wij iedere vrijdag tussen 09:00 uur en 11:00 uur een gratis spreekuur, bij voorkeur op afspraak. En onze advertentie in het Trefpunt Houten En onze advertentie in het Zenderstreeknieuws En onze advertentie in het in De Molenkruier (MOK) en Zenderstreeknieuws (ZSN)

!-- Google Tag Manager (noscript) -->