Vrije keus advocaat?

Bij veel rechtsbijstand verzekerde agrariërs leeft de vraag: mag ik, als ik een geschil heb, vrij een advocaat uitkiezen die gespecialiseerd is in agrarisch recht of dien ik gebruik te maken van de jurist aangewezen door de rechtsbijstandsverzekeraar?

Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig. Volgens de Wet, en de minister heeft dat recent nog bevestigd, hebt u in ieder geval een vrije keus wanneer er een juridische procedure moet worden gevoerd waarbij volgens de Wet verplicht een advocaat moet worden ingeschakeld. Maar daarnaast zijn er veel procedures bij de rechter waarbij een agrariër betrokken is zonder de wettelijke verplichting een advocaat in te schakelen. Ook een andere adviseur (jurist) zou dit dus mogen doen. Volgens de letterlijke tekst van de Wet op het financieel toezicht zou ook in dat soort gevallen de vrijheid bestaan voor de verzekerde om na overleg met de verzekeraar zelf een advocaat of deskundige te kiezen. Verzekeraars beoordelen dit in het algemeen anders en verwijzen in dit soort procedures zonder verplichte advocaat naar de juristen van haarzelf of van een stichting welke zij daarvoor in het leven heeft geroepen. De minister vindt deze praktijk die de verzekeraars hanteren niet in strijd met de Wet en er is geen duidelijke jurisprudentie die onomstotelijk aantoont dat de minister dit verkeerd ziet. Niettemin is het zinvol om in specifiek agrarische zaken de verzekeraar te verzoeken om de zaak toch uit te besteden aan een gespecialiseerde advocaat. In sommige gevallen is men hiertoe bereid. Overigens kan zich ook de situatie voordoen dat u als verzekerde wilt procederen en uw verzekeraar dit niet nodig vindt. In dat geval kunt u altijd een beroep doen op de geschillenregeling van uw polis. Via deze geschillenregeling moet dan bepaald worden of u wel of niet kunt gaan procederen.

Charles van Mierlo
GVK Advocaten Zwolle

%d bloggers liken dit: