Wijzigingen Arbeidsrecht - Januari 2015

01 januari 2015  | Arbeidsrecht
Image

Per 1 januari 2015 treden de eerste wijzigingen in het arbeidsrecht in werking. Ook voor uw organisatie gaat er veel veranderen. Graag brengen wij u van de aanstaande wijzigingen op de hoogte.

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 hebben betrekking op de aanzegverplichting, het proeftijdbeding en het concurrentiebeding. Wij gaan in deze mail kort in op deze drie wijzigingen. In de bijlage treft u onze folder aan met uitgebreidere informatie over voornoemde wijzigingen en de wijzigingen per 1 juli 2015.

Aanzegverplichting


Vanaf 1 januari 2015 bent u als werkgever verplicht bij overeenkomsten voor bepaalde tijd de werknemer uiterlijk één maand voordat de overeenkomst eindigt, schriftelijk te informeren of de overeenkomst wordt verlengd. Doet u dat niet, dan bent u aan de werknemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een maandloon. Indien u te laat aanzegt, bent u een boete naar rato verschuldigd.

Proeftijdbeding


Vanaf 1 januari 2015 kan in een arbeidsovereenkomst die wordt aangegaan voor de duur van zes maanden of korter, geen proeftijd meer worden overeengekomen. Is de duur van een arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar, dan mag ? overeenkomstig de huidige regeling ? een proeftijd van ten hoogste één maand worden afgesloten.

Concurrentiebeding


In de arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd wordt aangegaan is vanaf 1 januari 2015 slechts een concurrentiebeding mogelijk, indien schriftelijk is gemotiveerd waarom dit beding noodzakelijk is. Er moet sprake zijn van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Zonder deze motivering is het concurrentiebeding nietig.

Meer informatie


Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over de wijzigingen die op korte termijn worden ingevoerd. Wij verwijzen u naar de bijlage voor meer informatie. U kunt voor vragen of advies uiteraard ook contact opnemen met één van onze arbeidsrechtspecialisten in onze vier vestigingen.

U kunt daarnaast aangeven of u belangstelling hebt voor het bijwonen van een lezing in 2015 over de dan reeds ingevoerde wijzigingen en de wijzigingen per 1 juli 2015. Daarvoor kunt u mailen naar arbeidsrecht@gvk-advocaten.nl.

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de arbeidsrechtadvocaten van Gresnigt & Van Kippersluis advocaten:
Mr J.J. Degenaar
jjdegenaar@gvk-advocaten.nl
Vestiging Utrecht ? tel.: 030 ? 231 6631


Mr M.S. Haas
mshaas@gvk-advocaten.nl
Vestiging Utrecht ? tel.: 030 ? 231 6631


Mr R. Reumkens
rreumkens@gvk-advocaten.nl
Vestiging IJsselstein | tel.: 030 - 688 6868


Mr H.M. van Eerten
vaneerten@gvk-advocaten.nl
Vestiging Zwolle ? tel.: 088 ? 888 6650


Allen tevens bereikbaar op:
arbeidsrecht@gvk-advocaten.nl

Download meer informatie

Contact

Utrecht

Wolter Heukelslaan 74
3581 SV
Utrecht

030 - 231 66 31

utrecht@gvk-advocaten.nl

lees meer

IJsselstein

Utrechtsestraat 5
3401 CS
IJsselstein

030 - 688 68 68

ijsselstein@gvk-advocaten.nl

lees meer

Zwolle

Zwartewaterallee 14
8031 DX
Zwolle

088 - 888 66 50

zwolle@gvk-advocaten.nl

lees meer