Weet u wat er wel of niet mogelijk is wanneer u overweegt een (tweede) bedrijfswoning te verhuren?

17 augustus 2018
Image

Onze huurrechtspecialisten worden regelmatig geraadpleegd met vragen over de mogelijkheden van de verhuur van een (tweede) bedrijfswoning. Een van de vragen die recent voorbij kwam was: "De tweede bedrijfswoning op ons erf staat leeg. Kunnen wij deze tijdelijk verhuren aan derden?"

De mogelijkheid tot het aangaan van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd met betrekking tot zelfstandige woonruimte is door een wetswijziging in 2016 voor particuliere verhuurders iets verruimd. Vanaf 1 juli 2016 kunnen zelfstandige woningen voor een bepaalde tijd tot maximaal twee jaar worden verhuurd en eindigt de huurovereenkomst tegen het einde van de looptijd ervan indien de verhuurder de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van 1 tot 3 maanden.

Een huurovereenkomst van een woning voor bepaalde tijd die langer duurt dan twee jaren is alleen mogelijk in bijzondere gevallen en mits dit ook in de huurovereenkomst goed tot uitdrukking is gebracht.

De beƫindiging van een huurovereenkomst met betrekking tot een woning is erg lastig, wanneer dit niet goed in de huurovereenkomst is geregeld en de huurder zich tegen de beƫindiging ervan verzet. De ervaring leert hierbij: hoe lager de huurprijs , des te querulanter de huurder.

Hebt u ook vragen over huur of verhuur van een (tweede) bedrijfswoning?
Bel ons dan op 030-231 66 31/ 688 68 68 of 088 - 888 65 50
Marten van Eerten
Roland Reumkens

Contact

Utrecht

Wolter Heukelslaan 74
3581 SV
Utrecht

030 - 231 66 31

utrecht@gvk-advocaten.nl

lees meer

IJsselstein

Utrechtsestraat 5
3401 CS
IJsselstein

030 - 688 68 68

ijsselstein@gvk-advocaten.nl

lees meer

Zwolle

Zwartewaterallee 14
8031 DX
Zwolle

088 - 888 66 50

zwolle@gvk-advocaten.nl

lees meer