Spuitzones bij gewasbeschermingsmiddelen

03 februari 2010  | Agrarisch recht  | Charles van Mierlo

Bij nieuwbouwprojecten in de woningbouw doet zich regelmatig de discussie voor welke afstand in acht moet worden genomen tot gronden waar gewassen op groeien waarvoor gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Daarbij kan men denken aan fruitboomgaarden maar het kan ook bijvoorbeeld de teelt van klein fruit zijn. Over deze materie in de ruimtelijke ordening is nauwelijks regelgeving. Wel heeft zich in de rechtspraak een tendens ontwikkeld dat een afstand van 50 meter als voldoende wordt beschouwd om een goed woon- en leefklimaat te garanderen. Er is een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak waarin duidelijk wordt vermeld dat deze afstand niet alleen geldt voor de woning maar ook voor de bij deze woning behorende tuin. Van deze afstand van 50 meter kan worden afgeweken door bijvoorbeeld genoegen te nemen met een afstand van 30 meter. Maar dan zal er wel een onderzoeksrapport moeten zijn waaruit blijkt dat deze afstand acceptabel is. De feitelijke situatie is ook van belang bijvoorbeeld de vraag of er een windsingel is die de spuitmiddelen deels tegenhoudt en verder is van belang welke middelen er worden gebruikt en wat de werkwijze is van de betreffende teler. Indien u vragen hebt over dit onderwerp neem contact op met ons kantoor. Charles van Mierlo GVK Advocaten Zwolle

Contact

Utrecht

Wolter Heukelslaan 74
3581 SV
Utrecht

030 - 231 66 31

utrecht@gvk-advocaten.nl

lees meer

IJsselstein

Utrechtsestraat 5
3401 CS
IJsselstein

030 - 688 68 68

ijsselstein@gvk-advocaten.nl

lees meer

Zwolle

Zwartewaterallee 14
8031 DX
Zwolle

088 - 888 66 50

zwolle@gvk-advocaten.nl

lees meer