Raad van State stelt eisen aan milieuclubs

02 oktober 2008  | Agrarisch recht  | Charles van Mierlo

Op 1 oktober van dit jaar heeft de Raad van State uitspraak gedaan in beroepen, ingesteld door de Stichting Openbare Ruimte te Amsterdam. Deze stichting is vorig jaar in het leven geroepen en maakt op grote schaal bezwaar en beroep tegen diverse vergunningen, verleend aan veehouderijbedrijven bij de bestuursrechter. In een drietal zaken is aan de orde geweest of deze stichting wel belanghebbende is en of zij dus wel gerechtigd is om dergelijke procedures te voeren. De rechter oordeelde dat dit niet het geval is. De stichting moet een algemeen of collectief belang behartigen dat rechtstreeks bij de besluiten is betrokken. En dat moet blijken uit statutaire doelstellingen en uit feitelijke werkzaamheden van de stichting. Het puur en alleen voeren van rechtszaken tegen besluiten van de overheid valt daar niet onder. Deze uitspraak is gunstig voor die vergunninghouders die momenteel procedures hebben lopen waarbij genoemde stichting bezwaar of beroep heeft ingesteld. Immers, dit bezwaar of beroep moet niet-ontvankelijk worden verklaard omdat de stichting geen belanghebbende is. Verder toont de uitspraak aan dat het louter en alleen oprichten van een stichting om daarmee rechtszaken te gaan voeren niet geaccepteerd wordt door de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Charles van Mierlo GVK Advocaten Zwolle

Contact

Utrecht

Wolter Heukelslaan 74
3581 SV
Utrecht

030 - 231 66 31

utrecht@gvk-advocaten.nl

lees meer

IJsselstein

Utrechtsestraat 5
3401 CS
IJsselstein

030 - 688 68 68

ijsselstein@gvk-advocaten.nl

lees meer

Zwolle

Zwartewaterallee 14
8031 DX
Zwolle

088 - 888 66 50

zwolle@gvk-advocaten.nl

lees meer