Nieuws - 2018

Jongveeopfokker hoeft fosfaatrechten niet af te staan

25 april 2018

Bent u een jongveeopfokker die op 2 juli 2015 jongvee voor een ander hield? Dan hoeft u die fosfaatrechten in principe niet af te staan aan de melkveehouder van wie de dieren waren, zo oordeelde de rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, in kort geding....

Lees verder

Gezag en vakantieperikelen

21 april 2018

Gezag
Als advocaat krijgen wij vaak vragen over een vakantie naar het buitenland met een minderjarige. Het beslissen over een vakantie valt binnen het uitoefenen van het ouderlijk gezag.

Op grond van het Nederlandse recht hebben echtparen automatisch gezam...

Lees verder

Inwerkingtreding nieuwe privacywet vanaf 25 mei 2018

09 april 2018

Vorig jaar heeft de Nederlandse privacy toezichthouder (De Autoriteit Persoonsgegevens) 635 onderzoeken gedaan naar datalekken bij bedrijven en overheden. Dit naar aanleiding van 10.000 gedane meldingen over datalekken bij de toezichthouder. De verwachting is dat dit aantal meldi...

Lees verder


Kinderalimentatie door verwekker

15 februari 2018

Veel mensen denken dat een man pas kinderalimentatie hoeft te betalen als hij een kind heeft erkend of gezag over een kind uitoefent. Dit is onjuist. Ook de verwekker van een kind is onderhoudsplichtig en zal dus kinderalimentatie moeten betalen. Een verwekker is een man die same...

Lees verder

Wat als ik onterfd ben?

30 januari 2018

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met erfrecht. Belangrijk is in dat geval te weten waar u aan toe bent. Als de overledene geen testament heeft opgesteld geldt de wettelijke regeling....

Lees verder

Anticiperen op onteigening

19 januari 2018

Als boer of tuinder dien je je ruim tevoren af te vragen hoe je op een toekomstige onteigening zou kunnen anticiperen. Je niet beraden op je positie is geen optie....

Lees verder

Persoonlijk

We zijn een laagdrempelig advocatenkantoor en hechten belang aan een persoonlijke benadering.

Specialistisch

Onze advocaten zijn expert op hun rechtsgebied en aangesloten bij een erkende specialisatievereniging.

Betaalbaar

Wij bieden eersteklas juridische steun, tegen een betaalbaar tarief.