Nieuws - 2018

Indexering alimentatie 2019

31 oktober 2018

Het Ministerie van Justitie heeft de indexering van alimentatie per januari 2019 vastgesteld op 2%. Dit percentage is van toepassing op zowel kinderalimentatie als partneralimentatie en is hoger dan het percentage van de afgelopen jaren. De verhoging wordt berekend over het al...

Lees verder


De aanzegplicht

09 oktober 2018

Bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd, moet u als werkgever tijdig schriftelijk aangeven of het contract met uw werknemer verlengd zal worden. Ook de voorwaarden waaronder de werknemer in dienst kan blijven moeten worden vermeld. Dit moet uiterlijk 1 maand voor het einde van d...

Lees verder

Hoe werkt het met proceskosten?

04 oktober 2018

Aan het starten van een procedure zijn kosten en risico's verbonden. Behalve advocaatkosten heeft de eisende partij veelal te maken met deurwaarderskosten en griffierecht. Daarom kan een rechter in zijn of haar vonnis bepalen dat de verliezende partij de proceskosten moet vergoed...

Lees verder
Waarschuwen voor onjuiste ontwerpkeuzes

04 juli 2018

Het traditionele bouwmodel:
Vaak wordt er nog op een traditionele wijze gecontracteerd in de bouw. Dat wil zeggen dat er bij de bouw drie hoofdpartijen betrokken zijn, met ieder hun eigen taken. De opdrachtgever geeft de andere partijen de opdracht het gebouw te o...

Lees verder

Mensen vooruithelpen, daar krijg je energie van!

29 juni 2018

Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten werd in 1947 opgericht door de ge- lijknamige Jan Gresnigt, middenin het centrum van Utrecht. Toentertijd adviseerde het kantoor voornamelijk de agrarische sector. Ruim zeventig jaar later is dat nog steeds één van de vele specialisaties. De n...

Lees verder

Bouwverbod en planschade

10 juni 2018

Verzoeken om planschadevergoeding blijven buiten beschouwing als het gaat om de bestemming nader uit te werken. Wil iemand dus een tegemoetkoming in de planschade dan moet er dus gewacht worden tot de Raad het plan uitwerkt. Wat nu als deze uitwerking na 10 jaar wachten niet komt...

Lees verder

Tijdelijke verhuur woonruimte, kan dat?

06 juni 2018

Op 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking getreden. Deze wettelijke regeling biedt de mogelijkheid om zelfstandige woonruimte tijdelijk te verhuren. De huurperiode is maximaal twee jaar. De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen duur...

Lees verder


Jongveeopfokker hoeft fosfaatrechten niet af te staan

25 april 2018

Bent u een jongveeopfokker die op 2 juli 2015 jongvee voor een ander hield? Dan hoeft u die fosfaatrechten in principe niet af te staan aan de melkveehouder van wie de dieren waren, zo oordeelde de rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, in kort geding....

Lees verder

Gezag en vakantieperikelen

21 april 2018

Gezag
Als advocaat krijgen wij vaak vragen over een vakantie naar het buitenland met een minderjarige. Het beslissen over een vakantie valt binnen het uitoefenen van het ouderlijk gezag.

Op grond van het Nederlandse recht hebben echtparen automatisch gezam...

Lees verder

Inwerkingtreding nieuwe privacywet vanaf 25 mei 2018

09 april 2018

Vorig jaar heeft de Nederlandse privacy toezichthouder (De Autoriteit Persoonsgegevens) 635 onderzoeken gedaan naar datalekken bij bedrijven en overheden. Dit naar aanleiding van 10.000 gedane meldingen over datalekken bij de toezichthouder. De verwachting is dat dit aantal meldi...

Lees verder


Kinderalimentatie door verwekker

15 februari 2018

Veel mensen denken dat een man pas kinderalimentatie hoeft te betalen als hij een kind heeft erkend of gezag over een kind uitoefent. Dit is onjuist. Ook de verwekker van een kind is onderhoudsplichtig en zal dus kinderalimentatie moeten betalen. Een verwekker is een man die same...

Lees verder

Wat als ik onterfd ben?

30 januari 2018

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met erfrecht. Belangrijk is in dat geval te weten waar u aan toe bent. Als de overledene geen testament heeft opgesteld geldt de wettelijke regeling....

Lees verder

Anticiperen op onteigening

19 januari 2018

Als boer of tuinder dien je je ruim tevoren af te vragen hoe je op een toekomstige onteigening zou kunnen anticiperen. Je niet beraden op je positie is geen optie....

Lees verder

Persoonlijk

We zijn een laagdrempelig advocatenkantoor en hechten belang aan een persoonlijke benadering.

Specialistisch

Onze advocaten zijn expert op hun rechtsgebied en aangesloten bij een erkende specialisatievereniging.

Betaalbaar

Wij bieden eersteklas juridische steun, tegen een betaalbaar tarief.