Nieuws - 2019

Onteigening en planschade

02 oktober 2019  | Agrarisch recht  | Charles van Mierlo

Tot op heden is nog steeds een groot gedeelte van ons land in gebruik voor de land- en tuinbouw. Het areaal landbouwgrond neemt echter af onder meer vanwege woningbouw, de aanleg van bedrijfsterreinen, wegen of natuur. Eigenaren, maar ook pachters, kunnen geconfronteerd worden me...

Lees verder

Voornaamswijziging

04 juli 2019  | Familierecht en Mediation  | Joske Kaljee

In de wet staat dat iedereen de voornaam heeft die in de geboorteakte staat opgenomen. In bijna alle gevallen zijn het ouders geweest die bij de geboorte van een kind de voornaam hebben gekozen en die voornaam in de geboorteakte hebben laten registreren. Er kunnen goede reden...

Lees verder

Dwangsom moet duidelijk zijn

05 juni 2019  | Agrarisch recht  | Charles van Mierlo

Bestuursorganen, zoals het college van B&W, kunnen bij overtreding van regels handhaven. Sterker nog, zij moeten handhaven, tenzij er een concreet zicht op legalisatie is of dat handhaven dermate onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat ervan moet worden...

Lees verder


Neem je vakantiedagen op

19 februari 2019  | Arbeidsrecht

De aanspraak van een werknemer op bovenwettelijke vakantiedagen vervalt na verloop van zes maanden. Dat betekent dat de in 2018 opgebouwde vakantiedagen vervallen per 1 juli 2019. Voor de wettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar....

Lees verder

Myrthe Haas partner bij GVK Advocaten

01 februari 2019

Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten is trots op de partnerbenoeming van Myrthe Haas! Myrthe is een expert op het gebied van het erfrecht en familierecht. Zij kenmerkt zich door een gedreven, doortastende en ondernemende aanpak waarmee ze in de afgelopen jaren vele cliënten succe...

Lees verder


Persoonlijk

We zijn een laagdrempelig advocatenkantoor en hechten belang aan een persoonlijke benadering.

Specialistisch

Onze advocaten zijn expert op hun rechtsgebied en aangesloten bij een erkende specialisatievereniging.

Betaalbaar

Wij bieden eersteklas juridische steun, tegen een betaalbaar tarief.