Geldt een voorbereidingsbesluit als voorzienbaar bij planschade?

03 september 2010  | Agrarisch recht  | Charles van Mierlo

Bij de bepaling door burgemeester en wethouders of een aanvrager voor planschade in aanmerking komt dienen B&W rekening te houden met de ‘voorzienbaarheid’ van de schadeoorzaak. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) is er sprake van voorzienbaarheid als ten tijde van de aankoop van een onroerende zaak voor een redelijk denkend en handelend koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse in ongunstige zin zou veranderen. Op 25 augustus 2010 heeft de ABRvS bepaald dat de verklaring dat een bestemmingsplan wordt voorbereid (voorbereidingsbesluit) als basis voor voorzienbaarheid kan fungeren. Van belang is dat er sprake is van concrete beleidsvoornemens die openbaar zijn gemaakt. Voor zover het voorbereidingsbesluit inhoudelijke aanwijzingen bevat dat een planologische wijziging kan worden verwacht, is er sprake van een concreet beleidsvoornemen. Voor voorzienbaarheid is het niet vereist dat een dergelijk beleidsvoornemen een formele status heeft. Kijk bij de aankoop van onroerend goed dus niet alleen naar formeel vastgestelde plannen, maar onderzoek of een voorbereidingsbesluit tot herziening van het bestemmingplan is genomen. Ammo Veeman GVK Advocaten Zwolle

Contact

Utrecht

Wolter Heukelslaan 74
3581 SV
Utrecht

030 - 231 66 31

utrecht@gvk-advocaten.nl

lees meer

IJsselstein

Utrechtsestraat 5
3401 CS
IJsselstein

030 - 688 68 68

ijsselstein@gvk-advocaten.nl

lees meer

Zwolle

Zwartewaterallee 14
8031 DX
Zwolle

088 - 888 66 50

zwolle@gvk-advocaten.nl

lees meer