Dwangsom moet duidelijk zijn

05 juni 2019  | Agrarisch recht  | Charles van Mierlo

Bestuursorganen, zoals het college van B&W, kunnen bij overtreding van regels handhaven. Sterker nog, zij moeten handhaven, tenzij er een concreet zicht op legalisatie is of dat handhaven dermate onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat ervan moet worden afgezien. Vaak kiest een bestuursorgaan voor de last onder dwangsom. Dan krijgt een overtreder nog een termijn om de overtreding ongedaan te maken, bijvoorbeeld om zonder vergunning geplaatste bouwwerken te verwijderen. Gebeurt dat niet, dan volgt er een dwangsom. Dit kan enorme gevolgen hebben voor degene die wordt aangeschreven. Daarom moet uit de last die is opgelegd duidelijk blijken wanneer aan de last is voldaan. Als bijvoorbeeld een sleufsilo moet worden verwijderd, omdat die gebouwd is zonder vergunning en ook niet gelegaliseerd wordt, dan moet het College duidelijk omschrijven wat moet worden verwijderd. Als het de bedoeling is dat ook het voer, dat opgeslagen is in de sleufsilo, moet worden verwijderd dan moet dat duidelijk worden aangegeven. Anders geldt die verplichting niet en kan de rechter het besluit vernietigen. Het is dan ook zaak om in het geval van een onduidelijke last, bezwaar te maken. Voorkomen moet worden dat het gemeentebestuur later de dwangsom gaat innen en dat de ondernemer die de last gekregen heeft, zich daartegen moet verzetten met als argument: “Ik heb wel aan de last voldaan, dus ik hoef die dwangsom niet te betalen”, terwijl het College vindt dat niet aan de last is voldaan.

 

Contact

Utrecht

Wolter Heukelslaan 74
3581 SV
Utrecht

030 - 231 66 31

utrecht@gvk-advocaten.nl

lees meer

IJsselstein

Utrechtsestraat 5
3401 CS
IJsselstein

030 - 688 68 68

ijsselstein@gvk-advocaten.nl

lees meer

Zwolle

Zwartewaterallee 14
8031 DX
Zwolle

088 - 888 66 50

zwolle@gvk-advocaten.nl

lees meer