Mediation

img

Mediation

Het besluit om uit elkaar te gaan is een van de ingrijpendste momenten uit uw leven. Wellicht zijn er lastige maanden of zelfs jaren aan vooraf gegaan. Soms is het een gezamenlijke beslissing, maar in de meeste gevallen hakt één van de partners de knoop door. De partner die het besluit heeft genomen om te scheiden is vaak al veel verder dan degene die verlaten wordt, niet alleen emotioneel maar ook met alles wat er vanwege de scheiding geregeld dient te worden. Alleen al om die reden is het niet gemakkelijk om samen tot afspraken te komen. Ook dan is mediation heel passend.

Procedure

Het doel van mediation is om samen, door middel van gesprekken onder begeleiding van een onafhankelijke advocaat-scheidingsmediator, de gevolgen van een scheiding te regelen. De mediator houdt daarbij rekening met het tempo en kennisniveau van beide partijen en is er om de balans te bewaken. De afspraken die tijdens de gesprekken worden gemaakt, worden door de mediator vastgelegd. Deze zullen uiteindelijk leiden tot het echtscheidingsconvenant. Dat is de overeenkomst waarin de afspraken worden vastgelegd en die door beide partners wordt ondertekend. Het echtscheidingsconvenant wordt samen met een verzoekschrift tot echtscheiding (en een ouderschapsplan als er minderjarige kinderen betrokken zijn) bij de rechtbank ingediend. Na ongeveer vier weken volgt de echtscheidingsuitspraak (de beschikking). Die uitspraak wordt met behulp van uw advocaat-mediator ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Pas dan is de echtscheiding definitief.

Voordelen

Het voordeel van mediation is dat conflicten vaak minder hoog oplopen. Er zijn andere, creatieve oplossingen mogelijk. Daarbij verloopt een mediationtraject veelal sneller dan een reguliere scheiding, waardoor de kosten vaak ook lager zijn.

Niet de rechter, maar u en uw partner bepalen samen welke afspraken er gemaakt worden in het kader van de scheiding. De ervaring leert dat partijen die gezamenlijk afspraken hebben gemaakt, deze ook beter naleven. Dat voorkomt ellende en onnodige procedures in de toekomst.

Scheidingmediators

Als kantoor vinden wij mediation een goede zaak. Een aantal van onze advocaten is gespecialiseerd in scheidingsmediation en aangesloten bij de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en geregistreerd als registermediator bij de Mediators federatie Nederland (MfN).

Gaat u scheiden en overweegt u mediation? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij willen u graag ontzorgen en waar mogelijk de scheiding of verbreking van uw samenleving in goede banen leiden.

Vestiging Utrecht

mr. Marjan Tijseling
 mtijseling@gvk-advocaten.nl

Vestiging IJsselstein

mr. Tessa Luijten
 tadluijten@gvk-advocaten.nl

mr. Maud Winthagen
 mbwinthagen@gvk-advocaten.nl

img img

Persoonlijk

We zijn een laagdrempelig advocatenkantoor en hechten belang aan een persoonlijke benadering.

Specialistisch

Onze advocaten zijn expert op hun rechtsgebied en aangesloten bij een erkende specialisatievereniging.

Betaalbaar

Wij bieden eersteklas juridische steun, tegen een betaalbaar tarief.