Een erfenis afhandelen is vaak emotioneel. Er is sprake van rouw en verdriet, terwijl u ook veel moet regelen en besluiten moet nemen. Dan zit u niet te wachten op problemen of ruzie. U wilt wel weten wat uw rechten en plichten zijn. Juist daarom is deskundige begeleiding belangrijk: verdere escalatie wordt voorkomen en conflicten worden opgelost.

Onze specialisten kunnen u begeleiden bij verschillende aspecten van het erfrecht. Van advies over het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap en het maken van een boedelbeschrijving, tot procederen over de legitieme portie, legaten en de uitleg van het testament. Ook kunnen wij u bijstaan bij kwesties rondom executeurs.

Contact gegevens Erfrecht
Vestiging Utrecht

mr. Myrthe Haas
 mshaas@gvk-advocaten.nl

Vestiging Zwolle

mr. Marten van Eerten
 hmvaneerten@gvk-advocaten.nl

Vestiging IJsselstein

mr. Tessa Luijten
 tadluijten@gvk-advocaten.nl