Al bijna 70 jaar met recht een goede partner

Bent u op zoek naar vakkundig advies en daadkrachtige juridische ondersteuning? Wij zijn u graag van dienst. Bij Gresnigt & Van Kippersluis staan we al bijna 70 jaar bekend om onze betrokkenheid en prima resultaten op uiteenlopende rechtsgebieden. In onze drie vestigingen werken wij in totaal met 15 advocaten, waardoor er altijd een specialist tot uw beschikking staat. Iemand die thuis is in de kwestie waar u mee zit en die u kundig van advies kan voorzien. Een advocaat van GVK gaat voor een persoonlijke benadering in combinatie met gedegen juridische kennis en een praktische inslag. Of u nu hulp of ondersteuning nodig heeft in het ondernemingsrecht, het strafrecht, het familierecht of een ander rechtsgebied. Een advocaat van Gresnigt & Van Kippersluis beschikt niet alleen over een schat aan ervaring en een grondige kennis van de wet, maar staat ook met beide benen in de maatschappelijke realiteit. Wij lossen een probleem graag voor u op, tegen een betaalbaar tarief.

Belt u ons gerust om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. Dan kijken wij hoe we u van dienst kunnen zijn. Met een advocaat bij u in de buurt: in Utrecht, IJsselstein of Zwolle.

Lees hier meer over onze tarieven en of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

Rechtsgebieden

Bij Gresnigt & Van Kippersluis vindt u ervaren advocaten die zijn opgeleid in een brede algemene rechtspraktijk en zich vervolgens hebben gespecialiseerd in deelgebieden van het recht. Onze specialisten beschikken daardoor over een bredere blik dan op alleen het kleine deelgebied van het recht waarin zij in het bijzonder thuis zijn.

De drie vestigingen van Gresnigt & Van Kippersluis hebben elk een specifiek karakter, maar vormen samen één geïntegreerd geheel zodat u bij elk van de vestigingen kunt binnen lopen om zonodig door een specialist van een andere vestiging te worden geholpen bij uw specifieke probleem. In ons kantoor in Zwolle richten we ons in hoofdzaak op juridische dienstverlening in de agrarische sector.

 • Arbeidsrecht en
  sociale zekerheid
 • Ondernemingsrecht
 • Personen-en
  familierecht
 • Ruimtelijke Ordening,
  Vastgoed en Huurrecht
 • Strafrecht
 • Agrarisch recht

Als werkgever of werknemer kunt u nooit helemaal op de hoogte zijn van de nieuwste wetten en regelingen in het arbeidsrecht en op het gebied van de sociale zekerheid. In beide rechtsgebieden is voortdurend sprake van nieuwe ontwikkelingen; de GVK-advocaten volgen die op de voet. Een advocaat die gespecialiseerd is in het complexe arbeidsrecht weet precies welke afspraken tussen werkgever en werknemer aan de wettelijke eisen voldoen en wat mogelijke oplossingen zijn bij een arbeidsconflict. Daar spelen vaak grote belangen aan beide kanten, waardoor de strijd heftig kan zijn. Bij Gresnigt & Van Kippersluis proberen we u daar zo ongeschonden mogelijk doorheen te loodsen. Uiteraard staan wij zowel werknemers als werkgevers bij en hebben we inzicht in de belangen aan beide kanten.

Maar we helpen u niet alleen bij arbeidsconflicten. In de relatie tussen werkgever en werknemer zijn tal van momenten waarop een gedegen juridisch advies op het gebied van arbeidsrecht van groot belang is. Of het nu om een arbeidsovereenkomst gaat, een concurrentiebeding, een wijziging van de arbeidsvoorwaarden, een verandering van functie, langdurige ziekte of een opzegtermijn. Door goed advies op het juiste moment kunnen we in een later stadium belangrijke problemen voorkomen.

Komt er een eind aan een arbeidsverhouding, dan is het vaak nodig om aanspraak te maken op het sociaal verzekeringsrecht. Dat is bedoeld om u voor korte of langere tijd sociale zekerheid te bieden. U krijgt een inkomen of steun als u tijdelijk of blijvend niet langer in staat bent in uw eigen onderhoud te voorzien. De advocaten van Gresnigt & Van Kippersluis kennen de weg in het ingewikkelde stelsel van sociale zekerheid en zijn u graag van dienst. U kunt uw belangen met een gerust hart in onze handen leggen.

Vestiging Utrecht

mr. Jaap Degenaar
 jjdegenaar@gvk-advocaten.nl

mr. Myrthe Haas
 mshaas@gvk-advocaten.nl

mr. Philippe Meijers
 pimeijers@gvk-advocaten.nl

Vestiging Zwolle

mr. Marten van Eerten
 hmvaneerten@gvk-advocaten.nl

U bent ondernemer en u weet wat er komt kijken bij het runnen van een eigen bedrijf. U bent gericht op groei en wilt problemen liever voor zijn dan verhelpen. Ongetwijfeld ervaart u daarbij geregeld aan hoeveel regels en wettelijke verplichtingen u gebonden bent en hoe belemmerend die kunnen zijn. De GVK-advocaten zijn thuis in het ondernemingsrecht en adviseren u graag tijdig, om juridische problemen zoveel mogelijk te voorkomen. In het bedrijfsleven spelen tenslotte grote belangen. Is alleen advies niet (meer) voldoende, dan staan we u uiteraard graag bij tijdens juridische procedures of de rechtsgang.

Het ondernemingsrecht is behoorlijk complex, maar wat ons betreft vooral ook erg boeiend. Hoezeer uw bedrijf ook mag floreren, vroeg of laat loopt iedere ondernemer wel eens tegen ondoorzichtige regels of juridisch ingewikkelde kwesties aan. Op zulke momenten schieten we u graag te hulp. Misschien komt een opdrachtgever gemaakte afspraken niet na, is er sprake van een aandeelhoudersgeschil, wilt u een werknemer ontslaan of, ernstiger, dreigt er een faillissement. Het kan ook zijn dat u wat meer wilt weten over de juridische consequenties van een bedrijfsovername, of dat u hulp nodig hebt bij het incasseren van een geldvordering. Wij helpen en adviseren niet alleen bij problemen, maar ook als de zaken goed gaan en u dat graag zo wilt houden.

In het ondernemingsrecht gaat het vaak om zaken met grote consequenties, niet alleen voor uzelf. Die vragen om een zorgvuldige aanpak en vooral ook om een jurist die de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet volgt. Bij Gresnigt & Van Kippersluis hebben we een grote expertise opgebouwd op het gebied van ondernemingsrecht en we staan u dan ook graag bij.

Vestiging Utrecht

mr. Jaap Degenaar
 jjdegenaar@gvk-advocaten.nl

mr. Philippe Meijers
 pimeijers@gvk-advocaten.nl

Vestiging IJsselstein

mr. Roland Reumkens
 rreumkens@gvk-advocaten.nl

mr. Frank van Schendel
 fbvanschendel@gvk-advocaten.nl

Advocaten uit het personen- en familierecht worden in de meeste gevallen ingeschakeld voor echtscheidingsprocedures. Als een huwelijk of vaste relatie sneuvelt, valt er vaak veel te regelen. Wie blijft er (voorlopig) in het huis wonen, hoe worden de bezittingen verdeeld, welke ouderschapsregeling komt er voor de kinderen en hoe zit het met alimentatie of het opgebouwde pensioen? Net op een moment dat de communicatie tussen de partners vaak stroef verloopt, zijn goede afspraken cruciaal. Ze hebben tenslotte invloed op de rest van uw leven. Dat is een lastige situatie, waarin een goede advocaat onontbeerlijk is. Iemand die thuis is in de laatste ontwikkelingen binnen het personen- en familierecht en die het evenwicht weet te vinden tussen de emotionele en de zakelijke kant van uw verhaal. Bestaat de mogelijkheid er met uw partner zonder conflicten uit te komen, dan is het voldoende als u samen een advocaat neemt of voor mediation kiest. In het andere geval heeft u een eigen advocaat nodig. Een advocaat die op faire wijze voor uw belangen vecht, zonder voor onnodig slepende conflicten te zorgen.

Kiest u voor mediation, dan kiest u ervoor de zaken buiten de rechtszaal te regelen, met behulp van een neutrale derde die u helpt bij de bemiddeling. Bij mediation zijn vaak creatievere oplossingen mogelijk dan in de rechtsbank, de conflicten lopen minder hoog op en bovendien is de procedure sneller en goedkoper. Het doel van mediation is dat gemaakte afspraken na afloop zijn vastgelegd in een overeenkomst. Onze mediators zijn lid van de vFAS, de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

Onder het personen- en familierecht vallen nog veel meer zaken dan de echtscheiding. Ook als het gaat om bijvoorbeeld adoptie, erfenis, ouderlijk gezag, uithuisplaatsing of een naamswijziging bent u bij Gresnigt & Van Kippersluis aan het goede adres. Misschien ontstaan er toch nog conflicten na een aanvankelijk soepel verlopen echtscheiding en heeft u daar hulp bij nodig. GVK-advocaten hebben op het gebied van personen- en familierecht een goede naam, ook bij de rechtbank. We onderscheiden ons enerzijds door onze betrokkenheid en ons respect voor alle partijen, anderzijds door onze daadkracht en praktische instelling.

Vestiging Utrecht

mr. Marjan Tijseling
 mtijseling@gvk-advocaten.nl

mr. Myrthe Haas
 mshaas@gvk-advocaten.nl

Vestiging IJsselstein

mr. Tessa Luijten
 tadluijten@gvk-advocaten.nl

mr. Maud Winthagen
 mbwinthagen@gvk-advocaten.nl

mr. Joske Kalje
 jkaljee@gvk-advocaten.nl

In een dichtbevolkt land als Nederland moet zuinig worden omgesprongen met ruimte. Dat betekent onder meer dat er niet zomaar overal gebouwd mag worden. In het ruimtelijke ordeningsrecht gaat het over bouwvergunningen, maar ook over bijvoorbeeld de bestemming van een stuk grond of een speeltuintje in een woonwijk. Elk nieuw gebouw begint juridisch gezien bij het bestemmingsplan en de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dat zijn zaken die onder het ruimtelijke ordeningsrecht vallen. Daarna krijgt u te maken met het vastgoedrecht. Onder andere bij de aanbestedingen, waarvoor tegenwoordig gecompliceerde Europese regels gelden, maar ook bij de bouw en de exploitatie van gebouwen.

Binnen het vastgoedrecht kunt u als koper van bestaand onroerend goed behoefte hebben aan vakkundig juridisch advies. Hoe lost u problemen met de aannemer op als het meerwerk tijdens een verbouwing uit de hand loopt en wat kunt u doen als na de koop van vastgoed verborgen gebreken naar boven komen? Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig en wanneer volstaat een meldingsplicht?

De vastgoedadvocaten van Gresnigt & Van Kippersluis zijn lid van de specialistenvereniging voor bouwrechtadvocaten en zitten door voortdurende bijscholing bovenop de laatste ontwikkelingen in het vastgoedrecht. Maar er is meer nodig: in de vastgoedwereld volstaat een grondige kennis van het vastgoedrecht niet. Uw advocaat moet het jargon van de bouw kennen en weten hoe het daar werkt. Alleen dan kan hij met projectontwikkelaars, architecten, aannemers en vastgoedbeleggers om tafel. De GVK-vastgoedadvocaten begrijpen dat als geen ander en beheersen die materie dus ook.

Als huurder of verhuurder van vastgoed krijgt u te maken met het huurrecht. Wat is de beste reactie als de verhuurder uw huurcontract eenzijdig wil opzeggen? Wat doet u als de verhuurder ernstige gebreken niet wil herstellen aan het pand dat u huurt? En wat kunt u als verhuurder doen als er geen huur wordt betaald, als een huurder overlast veroorzaakt of als uw pand gekraakt wordt? Allemaal zaken die onder het huurrecht vallen, of het nou om een woning of een bedrijfspand gaat.

Gresnigt & Van Kippersluis helpt u graag bij al uw bouw-, vastgoed- en huurzaken: als het kan door advies of onderhandeling, als het moet door procederen.

Vestiging Utrecht

mr. Leo van Kippersluis
 lamvankippersluis@gvk-advocaten.nl

Vestiging IJsselstein

mr. Roland Reumkens
 rreumkens@gvk-advocaten.nl

Wij staan cliënten in alle soorten strafzaken bij. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan commune (gewone) delicten zoals diefstal en oplichting, rijden zonder geldig rijbewijs/ rijden onder invloed, huiselijk geweld, drugszaken, moord, doodslag, verkrachting, mensenhandel en TBS.

Voor elke vraag op het gebied van strafrecht kunt u bij ons terecht en een kennismakingsgesprek is bij ons altijd gratis.

Indien een kwestie door ons in behandeling wordt genomen zullen wij eerst bezien of u in aanmerking komt voor door de overheid - pro deo -gefinancierde rechtsbijstand. Indien dit niet het geval is, wordt er op basis van het dossier besproken wat de geschatte kosten zullen zijn.

Contact strafsectie

 030-2733122
 strafrecht@gvk-advocaten.nl

Vestiging Utrecht

mr. Marjan Tijseling
 mtijseling@gvk-advocaten.nl

Vestiging IJsselstein

mr. Frank van Schendel
 fbvanschendel@gvk-advocaten.nl

In het buitengebied is veel aan de hand. Opheffen van boerenbedrijven gaat hand in hand met schaalvergroting bij de overgebleven bedrijven, landbouwgrond wordt omgezet in natuur en er komen steeds meer mensen uit de stad naar het platteland. Boeren voelen zich soms wat in het nauw gedreven, vooral ook door de veelheid aan wetten en regels waarmee ze te maken krijgen. Veel daarvan zijn afkomstig uit Brussel, want het agrarisch recht is bij uitstek een rechtsgebied dat in hoog tempo een Europees karakter heeft gekregen. Agrarische ondernemingen worden bedolven onder wijzigingen in subsidieregelingen, regelingen rond milieuvergunningen en veranderingen in de mestwetgeving. Ze krijgen te maken met quota op de productie van bijvoorbeeld mest of melk en als er besmettelijke dierziektes uitbreken bedenkt de politiek drastische maatregelen. Die zijn erop gericht om de schade op landelijk of zelfs Europees niveau te beperken, maar de individuele ondernemer moet maar afwachten of hij de schade vergoed krijgt.

Want hoe staat het met de individuele rechten van de boer zelf? Hoe houdt hij zijn bedrijf tussen alle ontwikkelingen overeind en hoe vindt hij zijn weg tussen al die procedures, quota en milieueisen? Onze specialisten kennen het agrarisch recht door en door en hebben een grote affiniteit met de landbouwsector. Zij helpen u graag vooruit. Ook als het bijvoorbeeld gaat om erfpachtkwesties, ruilverkaveling of onteigening. GVK-advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en kennen de nieuwste Europese regels in het agrarisch recht. Ze zien niet alleen de problemen en beperkingen ervan, maar ook de mogelijkheden die deze bieden. Bijvoorbeeld voor subsidies. Bij Gresnigt & Van Kippersluis nemen we u de juridische zorgen graag uit handen.

Contactpersoon

mr. Charles van Mierlo

Meer informatie

 www.gvkadure.nl

Advocaten

Door te klikken op één van de hieronder genoemde advocaten krijgt u een profiel van de door hem of haar gevoerde praktijk.

 • Mr. M.S. (Myrthe) Haas
 • Mr. A.N. (Annemijn) Dijkstra
 • Mr. J.J. (Jaap) Degenaar
 • Mr. J. (Joske) Kaljee
 • Mr. T.A.D. (Tessa) Luijten
 • Mr. M.B. (Maud) Winthagen
 • Mr. M. (Marjan) Tijseling
 • Mr. H.M. (Marten) van Eerten
 • Mr. P.I. (Philippe) Meijers
 • Mr. L.A.M. (Leo) van Kippersluis
 • Mr. F.B. (Frank) van Schendel
 • Mr. J.T.A.M. (Charles) van Mierlo
 • Mr. R. (Roland) Reumkens
 • Mr. C. (Kees) van Schaik
 • Mr. M.S. (Myrthe) Haas

  Mr. A.N. (Annemijn) Dijkstra

  Mr. J.J. (Jaap) Degenaar

  Mr. J. (Joske) Kaljee

  Mr. T.A.D. (Tessa) Luijten

  Mr. M.B. (Maud) Winthagen

  Mr. M. (Marjan) Tijseling

  Mr. H.M. (Marten) van Eerten

  Mr. P.I. (Philippe) Meijers

  Mr. L.A.M. (Leo) van Kippersluis

  Mr. F.B. (Frank) van Schendel

  Mr. J.T.A.M. (Charles) van Mierlo

  Mr. R. (Roland) Reumkens

  Mr. C. (Kees) van Schaik

  Mr. M.S. (Myrthe) Haas

  Rechtsgebieden:
  Personen- en familierecht, erfrecht, algemene praktijk

  Curriculum Vitae:
  Myrthe is begin 2009 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Zij is sinds 2012 werkzaam als advocaat. Voordat zij bij Gresnigt & Van Kippersluis in dienst kwam, werkte zij als juridisch medewerker bij de afdeling familierecht van de Rechtbank Den Haag. Van de proceskennis die Myrthe toen heeft opgedaan, maakt zij nu als advocaat dankbaar gebruik.

  Myrthe richt zich met name op het personen- en familierecht. Zij kan u bijstaan in uw (aanstaande) scheidingsprocedure en alle daaraan verwante onderwerpen zoals gezag, omgang, het opstellen van een ouderschapsplan, de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden. Myrthe heeft een bijzondere interesse in alimentatiezaken en staat u graag ter zijde bij het vaststellen of wijzigen van kinder- en partneralimentatie.

  Naast het personen- en familierecht is Myrthe werkzaam op het gebied van erfrecht, arbeidsrecht en huurrecht.

  Mr. A.N. (Annemijn) Dijkstra

  Rechtsgebieden:
  Agrarisch recht: contractenrecht (pacht, teelt- en leveringscontracten, poolcontracten, mestafzetcontracten et cetera), waterschapsrecht
  Ondernemingsrecht: faillissementsrecht, vennootschapsrecht, huurrecht

  Curriculum Vitae:
  Annemijn Dijkstra studeerde in augustus 2015 af aan de Universiteit Utrecht. Ze voltooide zowel de master Privaatrecht als de master Recht en Onderneming. Annemijn werkte enkele jaren als buitengriffier bij de Rechtbank Midden-Nederland, zowel op de afdeling strafrecht als de afdeling kanton en handel. Zij is in november 2015 begonnen als juridisch medewerkster bij GVK Adure en in augustus 2016 beëdigd als advocate. Zij voert met name een civiele praktijk. Annemijn groeide op in Zuidelijk Flevoland op een biologisch gemengd bedrijf met pluimvee (24.000 leghennen) en akkerbouw.

  Mr. J.J. (Jaap) Degenaar

  Rechtsgebieden:
  Bankrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht

  Curriculum Vitae:
  Jaap Degenaar heeft zijn studie rechten voltooid te Utrecht en is in 1980 toegetreden tot de advocatuur.

  Lidmaatschap:
  Vereniging voor Arbeidsrecht

  Functies:
  Jaap Degenaar heeft diverse bestuursfuncties vervuld.

  Mr. J. (Joske) Kaljee

  Rechtsgebieden:
  Personen- en familierecht, algemene civiele praktijk

  Curriculum Vitae:
  Joske Kaljee is sinds 2016 werkzaam als advocaat bij Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten. Zij heeft in 2010 haar bachelor Nederlands Recht behaald aan de Universiteit Utrecht. In 2012 is zij cum laude afgestudeerd in zowel het privaatrecht als het strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na haar studie werkte zij een aantal jaren aan diezelfde universiteit als docent-onderzoeker bij de sectie Personen- en familierecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

  Mr. T.A.D. (Tessa) Luijten

  Rechtsgebieden:
  Personen- en familierecht, erfrecht

  Curriculum Vitae:
  Tessa Luijten heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Een deel van haar studie volgde zij aan de Monash University in Melbourne, Australië. Sinds 2004 is Tessa werkzaam bij GVK Advocaten.

  Lidmaatschap:
  Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (VFAS)

  Functies:
  Tessa Luijten is begeleidster in de Wetswinkel IJsselstein en betrokken bij de VIHIJ (Vereniging Handel- en Industrie IJsselstein.

  Mr. M.B. (Maud) Winthagen

  Rechtsgebieden:
  Personen- en familierecht, algemene praktijk

  Curriculum Vitae:
  Maud is in 2004 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Maud is sinds 2004 werkzaam als advocaat. Voordat zij bij Gresnigt & Van Kippersluis in dienst kwam, werkte zij als advocaat bij een full service kantoor in Utrecht/Zeist en nadien bij een nichekantoor op het gebied van (internationaal) familierecht, jeugdrecht en erfrecht in Den Haag. Maud beschikt over een ruime en brede proceservaring.

  Maud richt zich met name op het personen- en familierecht. Zij adviseert en procedeert in echtscheidingen en daaraan verwante onderwerpen zoals alimentatie, gezag, omgang, het opstellen van een ouderschapsplan, de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden. Maud staat graag ondernemers en vrijberoepsbeoefenaars bij in familierechtelijke zaken. Daarnaast wordt Maud regelmatig benoemd als bijzondere curator in afstammingszaken.

  Naast het familierecht en erfrecht is Maud werkzaam op het gebied van algemeen verbintenissenrecht, incasso`s, executie- en beslagrecht alsook op het gebied van bestuursrecht, met name het ruimtelijk bestuursrecht en handhavingszaken.

  Lidmaatschap:
  - aspirant-lid van de Vereniging van Advocaat-Scheidingsbemiddelaars (vFAS)
  - lid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR);
  - lid van de Duits-Nederlandse advocatenvereniging;
  - lid van Advolex, een organisatie voor Duitstalige advocaten in Europa.

  Functies:
  - Lid van de rekenkamercommissie van de gemeente Woerden

  Mr. M. (Marjan) Tijseling

  Rechtsgebieden:
  Personen- en familierecht, erfrecht, (jeugd)strafrecht

  Curriculum Vitae:
  Marjan Tijseling is in 1996 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Na eerst als buitengriffier bij de rechtbank te Leeuwarden (thans Noord-Nederland) te hebben gewerkt is zij in januari 1998 beëdigd tot advocaat in Zwolle. Zij startte in een algemene rechtspraktijk maar al snel ontwikkelde zich een voorkeur voor het personen- en familierecht. Sinds 2001 is zij als familierechtadvocaat en scheidingsmediator verbonden aan Gresnigt en Van Kippersluis Advocaten. In 2002 heeft zij de specialisatieopleiding tot advocaat-scheidingsbemiddelaar van de vFas gevolgd en in 2005 heeft zij de vFas Specialisatieopleiding Familierecht met goed gevolg afgerond. Zij adviseert particulieren en ondernemers over hun rechtspositie in diverse familierechtelijke aangelegenheden en zij probeert in eerste instantie in overleg tot een voor alle partijen goede oplossing te komen. Wanneer nodig staat zij cliënten bij in gerechtelijke procedures. Scheidingsmediation maakt een belangrijk onderdeel uit van haar praktijk.

  Lidmaatschap:
  Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas)
  Gecertificeerd MfN mediator
  Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht (FJR)

  Functies:
  Marjan is secretaris en penningmeester van de Stichting Vfas Regio Midden Nederland. Naast haar werkzaamheden als advocaat en mediator is zij lid en voorzitter van diverse klachtencommissies.

  Mr. H.M. (Marten) van Eerten

  Rechtsgebieden:
  Contractenrecht, personenvennootschapsrecht, erfrecht, burenrecht

  Curriculum Vitae:
  Marten van Eerten is in 1992 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 2004 heeft hij de opleidingen Nederlands recht en Internationaal recht gevolgd. Daarna is hij advocaat geworden.

  Lidmaatschap:
  Vereniging van Agrarisch Recht advocaten (VVARA)
  Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ)

  Mr. P.I. (Philippe) Meijers

  Rechtsgebieden
  Algemene civiele praktijk; arbeidsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht.

  Curriculum Vitae
  Philippe Meijers heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij studeerde af in de richting privaatrecht. Tijdens en na zijn master is Philippe als griffier werkzaam geweest bij diverse sectoren van het gerechtshof Amsterdam, waarna hij tevens ervaring heeft opgedaan bij een rechtsbijstandverzekeraar. In 2016 is hij beëdigd tot advocaat en sindsdien werkzaam bij GVK Advocaten.

  Mr. L.A.M. (Leo) van Kippersluis

  Rechtsgebieden:
  Bouwrecht en vastgoed, ondernemingsrecht

  Curriculum Vitae:
  Leo van Kippersluis heeft zijn studie rechten voltooid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1975 is hij toegetreden tot de advocatuur, aanvankelijk in het arrondissement Breda en vanaf 1979 in Utrecht.

  Lidmaatschap:
  Vereniging Vastgoed Juristen
  Vereniging van Bouwrechtadvocaten
  Vereniging van Agrarisch Recht advocaten

  Functies:
  Leo van Kippersluis is secretaris van de Utrechtse Aannemers Vereniging, alsook van het Overleg Bouwnijverheid Utrecht. Daarnaast is hij voorzitter van diverse klachtencommissies in de gezondheidszorg.

  Mr. F.B. (Frank) van Schendel

  Rechtsgebieden:
  Algemene (proces)praktijk, strafrecht, vastgoed en huurrecht

  Curriculum Vitae:
  Frank van Schendel is sinds 2011 werkzaam als advocaat bij GVK advocaten. Hij heeft in 2010 zijn bachelor Nederlands Recht behaald op de Universiteit van Utrecht. Daarnaast heeft hij in 2010 zijn bachelor Filosofie gehaald. In 2011 heeft hij zijn Master Privaatrechtelijke Rechtspraktijk (LLM) afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heeft hij in 2011 ook de prestigemaster Legal Research aan de Universiteit van Utrecht behaald.

  Mr. J.T.A.M. (Charles) van Mierlo

  Rechtsgebieden:
  Agrarisch recht, bestuursrecht

  Curriculum Vitae:
  Charles van Mierlo heeft zijn studie Nederlands Recht voltooid in Nijmegen en de studie Belastingkunde in Tilburg. Na een paar jaar docent Recht te zijn geweest en jurist bij landbouworganisaties is hij in 1999 advocaat geworden.

  Lidmaatschap:
  Vereniging van Agrarisch Recht advocaten

  Mr. R. (Roland) Reumkens

  Rechtsgebieden:
  Insolventierecht, Ondernemingsrecht, Bouwrecht en Arbeidsrecht

  Curriculum Vitae:
  Roland Reumkens is in 1997 afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Brabant, in 2001 beëdigd tot advocaat te Amsterdam en sinds 2005 werkzaam bij GVK Advocaten.
  Hij wordt regelmatig door de rechtbank Midden-Nederland benoemd tot curator in faillissementen.

  Lidmaatschap:
  Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
  Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)

  Functies:
  Roland Reumkens heeft diverse bestuursfuncties vervuld. Thans is hij bestuurslid van Stichting Exodus Utrecht.

  Mr. C. (Kees) van Schaik

  Rechtsgebieden:
  Agrarisch recht, vastgoed

  Curriculum Vitae:
  Kees van Schaik is geboren en getogen op een melkveehouderij- en fruitteeltbedrijf. Na een landbouw- en fruitteeltkundige opleiding en 10 jaren praktijk koos hij voor een rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en volgde tevens een opleiding agrarisch recht aan de universiteit te Groningen.
  In 1983 trad hij als advocaat in dienst bij Gresnigt & Van Kippersluis advocaten te Utrecht. Vanaf 1999 geeft hij leiding aan de agrarische rechtspraktijk van de vestiging Zwolle van GVK.

  Lidmaatschap:
  Vereniging van Agrarisch Recht advocaten
  Vereniging voor Bouwrechtadvocaten
  Vereniging voor Onteigeningsadvocaten

  Functies:
  Kees van Schaik is bestuurslid van het Instituut Agrarisch Recht (IAR) te Wageningen.

  Nieuws

  Oplopende huizenprijzen, beter af met het kopen op een veiling?

  05/10/2017

  De koopprijs en de bijkomende kosten van een woning worden meestal gefinancierd door middel van een geldlening. De financier krijgt dan een hypotheekrecht op de aan te kopen woning. Indien de kredietnemer (de hypotheekgever) zijn financiële verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van geldlening niet nakomt dan heeft de kredietgever (hypotheekhouder) het recht om de woning openbaar te laten verkopen door een notaris en zich vervolgens op de koopprijs te verhalen voor de aflossing van zijn lening. Een openbare verkoop (executieverkoop) is één van de wijzen waarop de hypotheekhouder gebruik kan maken van het hypotheekrecht en een vordering (al dan niet gedeeltelijk) betaald kan krijgen.

  Voor particulieren is de koop van een huis op een veiling altijd een weinig toegankelijke procedure geweest. In de praktijk waren het dan ook vooral professionele kopers, die aan de veilingprocedure deelnamen en dan ook als koper onroerend goed kochten vaak tegen een prijs die ruim onder de marktwaarde lag. De professionele partijen bij een veiling maakten vaak onderlinge afspraken waarbij men een verdeling maakte van de aankoop van de te veilen objecten. Hierdoor en omdat particuliere kopers niet meeboden werd niet de hoogst haalbare opbrengst gerealiseerd.

  De wetgever heeft de regelgeving aangepast met de bedoeling om het hele veilingproces voor particulieren toegankelijker en transparanter te maken en daarmee ook te bereiken dat op een veiling een hogere opbrengst wordt gerealiseerd. Een hogere opbrengst is uiteraard van belang voor de kredietnemer (hypotheekgever) en ook voor de kredietgever (hypotheekhouder). De schuld van de eerste wordt zoveel als mogelijk verminderd en de aflossing van de schuld is voor de tweede zo hoog mogelijk.

  De aanpassingen in de wet lijken op papier een verbetering te bevatten voor een particuliere koper. De wet bepaalt nu voor zover het de verkoop van een woning betreft precies welke kosten bij een koper in rekening kunnen worden gebracht en welke kosten dus voor rekening van de opdrachtgever van de veiling, de kredietgever (hypotheekhouder) blijven. De notaris moet voorafgaand aan de veiling aan een potentiele koper een zo compleet mogelijk overzicht van het totaalbedrag van de voor rekening van de koper komende kosten geven.

  Ook is van belang dat het risico van het aan te kopen onroerend goed pas op de koper overgaat op het moment waarop daadwerkelijk de eigendom bij de koper komt te berusten. Dat is het moment waarop de leveringsakte bij de notaris wordt getekend. Dat was voordien al eerder, zodat voor een koper het risico bestond dat tussen het moment waarop het risico bij hem kwam te liggen en het moment waarop hij daadwerkelijk over het gekochte kon beschikken de waarde van de woning nog negatief kon worden beïnvloed, omdat bijvoorbeeld de kredietnemer (hypotheekgever) schade aan de woning had aangebracht.

  Ook is het risico dat een koper wordt geconfronteerd met in de woning verblijvende huurders beperkt, doordat de kredietgever (hypotheekhouder) ervoor moet zorgen dat voorafgaand aan de veiling een rechtelijke uitspraak wordt verkregen om een ongeoorloofde huursituatie te kunnen beëindigen.

  Het is echter de vraag of het doel van de wetgever dat meer particulieren actief mee gaan bieden op een veiling ook wordt bereikt. Er blijven onduidelijkheden kleven aan de hele veilingprocedure en voor iemand die eenmaal in zijn leven een huis koopt is het ontbreken van iedere ervaring met een veilingprocedure een grote belemmering om daaraan deel te nemen. Ook is er geen mogelijkheid om, zoals in de regel wel kan worden afgesproken bij een normale aankoop van een woning, een financieringsvoorbehoud te maken. Bieden op de veiling leidt tot de onherroepelijke aankoop van een woning.

  Als een woning wordt geveild, kan in dat traject ook worden onderzocht of met de kredietgever (hypotheekhouder) een koopovereenkomst kan worden gesloten en daardoor een veiling wordt voorkomen.

  Het is dus wel degelijk mogelijk om een huis beneden de marktwaarde te kopen.

  Het executietraject kent wel de nodige juridische complicaties Ons kantoor adviseert alle partijen bij die betrokken zijn bij een openbare verkoop. Dat kan gaan om een kredietverlener (hypotheekhouder), maar ook om een koper op een veiling. Ook staan wij de huiseigenaar bij die zich verzet tegen de opzegging van het krediet en de verkoop van zijn woning.

  Indien u vragen hebt kunt u contact opnemen met:
  mr. Jaap Degenaar
  030 - 231 66 31
  jjdegenaar@gvk-advocaten.nl

  Gratis advies bij vragen over scheiden

  26/08/2017

  Op 8 september 2017 organiseert de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) de Dag van de Scheiding. De vFAS is een vereniging van meer dan 1000 advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Een groot aantal van de aangesloten leden heeft zich bovendien gespecialiseerd tot advocaat-scheidingsmediator.

  Een van de kantoren die mee doet aan de Dag van de Scheiding is Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten met vestigingen in IJsselstein en Utrecht. Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten heeft een team van vijf familierechtadvocaten/ VFAS-scheidingsmediators en staat u graag te woord!

  Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten is op de Dag van de Scheiding geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Iedereen kan op die dag met vragen over scheiden terecht. Ook als u vragen heeft op het gebied van alimentatie, zorgregeling, gezag en/of erkenning bent u welkom. Meer informatie kunt u vinden op de website www.dagvandescheiding.nl.

  Heeft u vragen op het gebied van scheiden of op het gebied van familierecht? Loop dan gerust op vrijdag 8 september a.s. voor een gratis adviesgesprek bij Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten binnen of neem geheel vrijblijvend contact op met:

  Mevrouw mr Tessa Luijten
  Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten
  Utrechtsestraat 5
  3401 CS IJsselstein
  Tel. 030-688 68 68
  E-mail: tadluijten@gvk-advocaten.nl
  Mevrouw mr Marjan Tijseling
  Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten
  Wolter Heukelslaan 74
  3581 SV Utrecht
  Tel. 030-231 66 31
  E-mail: mtijseling@gvk-avocaten.nl

  Gratis workshop je financien na (echt)scheiding

  17/07/2017

  Grote gebeurtenissen in het leven brengen vaak financiële veranderingen met zich mee. Door omstandigheden zoals echtscheiding, ontslag of arbeidsongeschiktheid kan het inkomen dalen of komt u voor extra kosten te staan.

  Veel mensen komen juist in die periodes in financiële problemen. De gratis workshop Levensgebeurtenissen helpt dat te voorkomen. De informatie uit de workshops behoedt mensen voor de belangrijkste valkuilen en biedt handvatten om grip te houden op de financiële situatie. Er is altijd een deskundige die uitleg geeft over het betreffende thema. De echtscheidingsadvocaten van GVK Advocaten geven u tips en advies op het gebied van het echtscheidingsrecht.

  Alleen informatie is niet voor iedereen voldoende. Daarom checkt de consulent Levensgebeurtenissen, van U Centraal, een paar weken na de workshop of de deelnemer nog vragen heeft of ondersteuning wenst.

  In 2017 biedt U Centraal workshops aan over de volgende Levensgebeurtenissen:

 • (Echt)scheiding
 • Ontslag
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Pensioen
 • In het najaar van 2017 gaan de workshops '18+' en 'Overlijden partner' van start.

  Voor meer informatie over de workshops, de data en aanmelding kunt u zich wenden tot U Centraal (mail finan-admin@u-centraal.nl of bel 06 23 33 58 93). Deelname aan de workshop is gratis.

  Download hier de flyer voor meer informatie

  Indexering alimentatie per 1 januari 2017

  10/11/2016

  Het Ministerie van Justitie heeft de indexering van alimentatie per januari 2017 vastgesteld op 2,1%. Dit percentage is van toepassing op zowel kinderalimentatie als partneralimentatie en is hoger dan het percentage van de afgelopen jaren. De verhoging wordt berekend over het alimentatiebedrag zoals dat op 31 december 2016 vaststaat.

  Is uw gezins- en/of financiële situatie of die van uw ex-partner sinds de vaststelling van de (oorspronkelijk) alimentatie gewijzigd? Dan kan het zinvol zijn om de alimentatie opnieuw te laten berekenen.

  Neem voor meer informatie contact op met één van onze onderstaande alimentatiespecialisten. Wij kunnen voor u een herberekening maken op basis van de actuele door de rechtbank gehanteerde Tremanormen. Dit is al mogelijk vanaf een bedrag van EUR 275,- (inclusief BTW en inclusief kantoorkosten). Na het maken van de berekening kunnen wij vervolgens met u de mogelijkheden bespreken om tot aanpassing van de alimentatie te komen.

  Vestiging Utrecht


  Marjan Tijseling, mtijseling@gvk-advocaten.nl, tel. 030 - 231 66 31
  Myrthe Haas, mshaas@gvk-advocaten.nl, tel. 030 - 231 66 31

  Vestiging IJsselstein


  Tessa Luijten, tadluijten@gvk-advocaten.nl, tel. 030 - 688 68 68
  Maud Winthagen, mbwinthagen@gvk-advocaten.nl, tel. 030 - 688 68 68

  Gratis spreekuur in Utrecht en IJsselstein

  01/10/2015

  Op onze vestigingen in Utrecht en IJsselstein houden wij iedere vrijdag tussen 09:00 uur en 11:00 uur een gratis spreekuur, bij voorkeur op afspraak.

  En onze advertentie in het Trefpunt Houten

  En onze advertentie in het Zenderstreeknieuws

  En onze advertentie in het in De Molenkruier (MOK) en Zenderstreeknieuws (ZSN)

  Wijzigingen Arbeidsrecht - juli 2015

  30/07/2015

  Download hier de nieuwsbrief.

  Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over de wijzigingen die op korte termijn worden ingevoerd. Wij verwijzen u naar de bijlage voor meer informatie. U kunt voor vragen of advies uiteraard ook contact opnemen met één van onze arbeidsrechtspecialisten in onze vier vestigingen.

  Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de arbeidsrechtadvocaten van Gresnigt & Van Kippersluis advocaten:
  Mr J.J. Degenaar
  jjdegenaar@gvk-advocaten.nl
  Vestiging Utrecht ? tel.: 030 ? 231 6631


  Mr M.S. Haas
  mshaas@gvk-advocaten.nl
  Vestiging Utrecht ? tel.: 030 ? 231 6631


  Mr H.H.M.A. Foesenek
  hhmafoesenek@gvk-advocaten.nl
  Vestiging IJsselstein ? tel.: 030 - 688 6868


  Mr H.M. van Eerten
  vaneerten@gvkadure.nl
  Vestiging Zwolle ? tel.: 088 ? 888 6650


  Allen tevens bereikbaar op:
  arbeidsrecht@gvk-advocaten.nl

  Tentoonstelling Rechten van het Kind

  16/03/2015

  Fotografe Bernadet de Prins heeft een serie foto's gemaakt over de Rechten van het Kind (www.bernadetdeprins.nl). Met de fotoserie wil zij kinderen laten zien welke rechten zij hebben.
  Ze wil aan de hand van de foto's kinderen ook bewust maken dat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen over de hele wereld door die Rechten worden beschermd.

  De fotoserie is te zien in theater Pantalone tijdens de voorstelling van Het weeshuis van Dr. Korczak". Dit is een voorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar (www.theaterpantalone.nl).

  De voorstelling wordt gehouden op 17 en 18 april 2015 om 19.00 uur, 19 april 2015 om 14.00 uur, 24 en 25 april 2015 om 19.00 uur en op 26 april 2015 om 14.00 uur.

  Het adres van theater Pantalone is Linnaeusweg 5 IJsselstein.
  Daarna verhuist de fototentoonstelling naar Museum IJsselstein, Walkade 4.
  ( www.museumijsselstein.nl)

  De opening is op zondag 2 mei 2015 om 15.00 uur.
  GVK-Advocaten heeft de tentoonstelling financieel mogelijk gemaakt.

  Voordelen van een GROOT en klein kantoor ineen

  15/03/2015

  De zeven advocaten van Gresnigt & Van Kippersluis in Utrecht vormen een breed georiënteerd juridisch team, dat een groot aantal rechtsgebieden dekt. Voor speciale expertises kunnen zij hun collega's in een van de andere drie vestigingen inschakelen. Zo heb je het beste van twee werelden: de persoonlijke aandacht van het kleinere kantoor, de veelzijdigheid van een groot kantoor.

  Gresnigt & Van Kippersluis werd opgericht in 1947, vertelt Mr. Jaap Degenaar. 'Het kantoor zat toen aan het oude Stationsplein, maar toen het stadshart op de schop ging volgde verhuizing naar de Biltstraat. Sinds 2012 zitten we aan de Wolter Heukelslaan. Voor ons een ideale werklocatie, voor onze cliënten goed bereikbaar, parkeren geen probleem.'

  Veel rechtsgebieden


  Het advocatenkantoor telt vier vestigingen: Utrecht, IJsselstein, Zwolle. Daar zijn in totaal 21 advocaten werkzaam, waarvan 7 in Utrecht. De rechtsgebieden omvatten agrarisch recht, arbeidsrecht en sociale zekerheid, ondernemingsrecht, insolventieen bankrecht, personenen familierecht, ruimtelijke ordening, vastgoed en huurrecht en strafrecht. Het laatste werd recentelijk toegevoegd, door de toetreding van drie strafrechtadvocaten plus een juridisch medewerker.

  Het specialisme voor agrarisch recht is ondergebracht in Zwolle. Binnen de rechtsgebieden zijn verdere specialisaties aanwezig. 'Elke cliënt kan op elke locatie van alle specialisaties gebruik maken,' meldt Mr. Degenaar.

  'Cliënten kunnen de betreffende advocaat dan gewoon in de meest nabije vestiging ontmoeten. En op die manier zijn wij een middelgroot kantoor, dat in benadering en persoonlijke aanpak functioneert als een klein kantoor. Dat stellen onze cliënten duidelijk zeer op prijs: het beste van twee werelden.'

  Laagdrempelige aanpak


  Met nadruk kiest Gresnigt & Van Kippersluis voor een laagdrempelige opstelling richting cliënten. 'Een oriënterend gesprek is altijd gratis. Dan kunnen wij onze visie op de zaak geven. Natuurlijk kunnen wij ook bezien of gefinancierde rechtsbijstand mogelijk is. Cliënten kunnen van ons in de eerste plaats kwaliteit verwachten, dat zal duidelijk zijn. Maar belangrijk is ook dat wij uitstekend kunnen doorpakken als snelheid geboden is. Onze advocaten zijn optimaal aanspreekbaar en bereikbaar. Jonge advocaten starten bij ons in de breedte, zodat ze de diverse rechtsgebieden leren kennen, de raakvlakken herkennen en verbanden kunnen leggen. Daarna kunnen zij voor een specialisatie kiezen.'

  Meer dan procedures en conflicten


  Mr. Degenaar vervolgt: 'Natuurlijk kunnen onze advocaten vechten voor hun cliënt en diens zaak. Maar het werk van de moderne advocaat omvat natuurlijk meer dan procederen. In feite kijk je altijd eerst of er mogelijkheden zijn de stap naar de rechter te vermijden. Dan immers kom je tegenover elkaar te staan, terwijl met mediation kan worden geprobeerd of er in onderling overleg nog uit te komen is.

  Een aantal van onze advocaten is gecertificeerd mediator. Maar laten we vooral niet vergeten dat het altijd beter is een juridische conflict te voorkomen: door goede afspraken te maken.

  En dat is dan ook een belangrijk deel van ons werk: contracten opstellen, afspraken in een goede juridische vorm gieten. We doen dit natuurlijk vaak voor ondernemers, bijvoorbeeld bij fusies en overnames. En dan werpt onze brede expertise in uiteenlopende branches zijn vruchten af!'  Zie ook artikel in PDF formaat.

  Vestigingen

  In onze vestigingen in Utrecht en IJsselstein kunt u in beginsel voor alle rechtsgebieden terecht. Wij voeren daar een algemene praktijk, met een flink aantal specialisaties. Is op een bepaald rechtsgebied en bij een heel specifieke problematiek meer expertise aanwezig op een van onze andere vestigingen, dan verwijzen we u door naar een specialist aldaar. In ons kantoor in Zwolle richten we ons in hoofdzaak op juridische dienstverlening in de agrarische sector.

  • Alle
  • Utrecht
  • IJsselstein
  • Zwolle

  Vestiging Utrecht

  Ons kantoor in Utrecht is sinds 2012 gevestigd in het statige pand aan de Wolter Heukelslaan (hoek Ramstraat en Museumlaan aan het begin van de Maliebaan). Gresnigt & Van Kippersluis staat al vele jaren in Utrecht bekend als een degelijk en betrouwbaar advocatenkantoor, waar bedrijven, overheden en particulieren vertrouwen op onze adviezen en de bijstand die wij verlenen.

  Komt u met de auto naar de vesting in Utrecht? Wij hebben voldoende parkeergelegenheid bij ons kantoor en een parkeervergunning voor u beschikbaar.

 • Mr. P.I. (Philippe) Meijers

 • Mr. M. (Marjan) Tijseling

 • Mr. L.A.M. (Leo) van Kippersluis

 • Mr. M.S. (Myrthe) Haas

 • Mr. J.J. (Jaap) Degenaar

 • Bekijk alle advocaten

  Vestiging IJsselstein

  Onze vestiging in IJsselstein bestaat sinds 1981 en heeft zich sindsdien net als de Utrechtse vestiging een positie verworven als betrouwbare partner in juridische dienstverlening.

 • Mr. T.A.D. (Tessa) Luijten

 • Mr. J. (Joske) Kaljee

 • Mr. F.B. (Frank) van Schendel

 • Mr. R. (Roland) Reumkens

 • Mr. M.B. (Maud) Winthagen

 • Bekijk alle advocaten

  Vestiging Zwolle

  De vestiging Zwolle oefent in samenwerking met Adure Advocaten B.V. in Drachten een advocatenpraktijk uit die zich vooral richt op juridische dienstverlening aan boeren en tuinders. Deze agro-juridische dienstverlening oefenen we uit onder de naam GVK Adure Advocaten agro & vastgoed advocaten. www.gvkadure.nl

 • Mr. J.T.A.M. (Charles) van Mierlo

 • Mr. H.M. (Marten) van Eerten

 • Mr. C. (Kees) van Schaik

 • Mr. A.N. (Annemijn) Dijkstra

 • Bekijk alle advocaten

  Contactgegevens en routebeschrijving

  Utrecht

  ##

  Wolter Heukelslaan 74
  3581 SV Utrecht

  Routebeschrijving

  IJsselstein

  ##

  Utrechtsestraat 5
  Postbus 405
  3400 AK IJsselstein

  Routebeschrijving

  Zwolle

  ##

  Zwartewaterallee 14
  Postbus 850
  8000 AW Zwolle

  Routebeschrijving

  Contactformulier

  Heeft u een vraag aan Gresnigt & Van Kippersluis, vul dan het formulier in. Wanneer uw vraag aan een specifiek persoon gericht is vragen wij u die te noemen. Wij zullen er dan voor zorgen dat we zo snel mogelijk contact opnemen.

  U kunt ons ook gerust bellen of langskomen. Hierboven vindt u de gegevens van al onze vestigingen.

  Succesvol verstuurd!

  Tarieven en rechtsbijstand

  Bij ons kantoor wordt allereerst beoordeeld of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Als dat zo is, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand een deel van de advocaatkosten. U betaalt wel een eigen bijdrage aan ons kantoor. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Voor meer informatie over het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand verwijzen wij u naar www.rechtsbijstand.nl. Op de eigen bijdrage kunt u € 53 korting krijgen wanneer u door het Juridisch Loket wordt doorverwezen naar één van onze advocaten. De doorverwijzing kunt u aanvragen bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is bereikbaar op het nummer 0900-8020. Voor de bezoekadressen en meer informatie, verwijzen wij u naar www.juridischloket.nl.

  Voor diegenen die niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, hanteren wij een uurtarief. U wordt gaandeweg steeds adequaat op de hoogte gehouden van de kosten. U ontvangt in eerste instantie een voorschotnota. Daarna rekenen wij in beginsel maandelijks met u af, waarbij u steeds een specificatie ontvangt van de verrichte werkzaamheden. Tijdens het eerste gesprek, zal de advocaat de kosten met u bespreken.

  Proceskosten en overige kosten

  Wanneer een procedure wordt gevoerd, zult u griffierechten verschuldigd zijn. Het griffierecht wordt via de advocaat aan de rechtbank of het gerechtshof betaald. De hoogte van het griffierecht hangt af van de soort procedure. Wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, geldt een lager griffierecht. Wij verwijzen u naar www.rechtspraak.nl voor meer informatie. Eventuele kosten voor het aanvragen van uittreksels en deurwaarderskosten worden apart bij u in rekening gebracht.